Europees Justitiehof noemt akkoord over bescherming van gegevens tussen VS en EU ongeldig

Bron © BELGA

Foto: Getty Images/iStockphoto

Het EU-Hof van Justitie verklaart het EU-VS-privacyschild, het gegevensuitwisselingsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten, ongeldig. Het Hof is van mening dat het akkoord onvoldoende garanties biedt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Het arrest kan mogelijk implicaties hebben voor de manier waarop grote Amerikaanse technologiebedrijven als Facebook, Apple, Microsoft en Google gegevens van EU-burgers verzamelen.

Het lijkt erop dat de Oostenrijkse privacy-activist Maximilian Schrems een nieuwe scalp te pakken heeft. De Oostenrijker voert al jaren een strijd tegen de manier waarop bedrijven zoals Facebook omgaan met privacygegevens. Via een Ierse rechtbank, het Europese hoofdkantoor van Facebook is daar gevestigd, liet Schrems nagaan of de manier waarop Facebook persoonsgegevens vanuit de EU deelt met de VS zijn privacy als EU-burger al of niet schendt.

Het Europees Hof van Justitie oordeelt nu dat het zogenoemde EU-VS-privacyschild, het gegevensuitwisselingsakkoord dat de EU in 2016 met de VS heeft afgesloten, onvoldoende garanties biedt om die privacy te beschermen. Zo zijn de afgesproken “surveillanceprogramma’s niet tot het strikt noodzakelijke beperkt” en hebben de betrokken EU-burgers in de regeling ook geen “voor de rechter afdwingbare rechten tegenover de Amerikaanse autoriteiten”.

Daarom bestempelt het Hof het besluit van de Europese Commissie over het privacyschild ook als “ongeldig”. Dat zou kunnen betekenen dat de Europese Commissie opnieuw met Washington zal moeten onderhandelen over een betere privacybescherming.

In hetzelfde arrest bevestigt het EU-Hof wél de geldigheid van een ander besluit van de Europese Commissie, met name over de modelcontractbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers. Die standaardbepalingen bevatten volgens het hof wel de mechanismen om de persoonsgegevens te beschermen volgens de EU-normen.

AANGERADEN
Meest recent