Privacywaakhond maakt geen probleem van doorvragen naar locatie bij contactopsporing

Bron © BELGA

Foto: BART DEWAELE

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zegt dat er geen probleem is wanneer contactopspoorders doorvragen naar de verplaatsingen van personen die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. “Het komt erop aan een evenwicht te vinden tussen de bescherming van privacy en volksgezondheid”, zo klinkt het.

Het opsporen van contacten van besmette personen wordt door verschillende experts als cruciaal gezien bij het onder controle houden van de corona-epidemie. Maar het is niet altijd duidelijk hoever daarbij kan worden gegaan, zonder een disproportionele inbreuk op de privacy te vormen. Een van de vragen die daarbij opdook: kan een contactopspoorder doorvragen op specifieke locaties, bijvoorbeeld een feestzaal?

LEES OOK. Frustratie om te trage contact tracing: “Welk nut heeft contactonderzoek als ik vijf dagen na resultaat nog niet ben gebeld?” (+)

De GBA, de vroegere Privacycommissie, ziet in dat laatste alvast geen bezwaar. “Het staat letterlijk in het koninklijk besluit over contact tracing dat er kan worden gevraagd naar de gemaakte verplaatsingen”, zegt voorzitter David Stevens. “Dan moet je ook kunnen vragen op welke plaats die persoon exact geweest is, wanneer dat was en met wie.”

Stevens benadrukt dat het niet per se illegaal is wanneer privacyrechten gedeeltelijk worden beperkt, zo lang dat gebeurt binnen een wettelijk kader en voldoende gemotiveerd is. “Het gaat erom het recht op privacy te verzoenen met volksgezondheid. Er moet daar een evenwicht in worden gevonden.”

De vraag van verschillende burgemeesters om een meer gedetailleerd beeld van de verspreiding van het virus in hun gemeente te krijgen, kan wel nog vragen doen oproepen. “Het valt ook te zien hoe ver de burgemeesters daarin willen gaan”, zegt Stevens. “Als er bijvoorbeeld gegevens per straat worden gegeven, dan kan dat al moeilijk liggen.”

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werkt intussen aan zo’n systeem waarbij de burgemeester meer gedetailleerde data ter beschikking krijgt. “Die ‘zorgatlas’ voor burgemeesters bestaat vandaag al voor gegevens over de woonzorgcentra. We willen dat nu ook doen voor patiëntengegevens”, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. Daarbij wordt eerder gemikt op het doorspelen van gegevens per wijk. “Het systeem moet tegen 1 augustus operationeel zijn”, aldus nog Moonens.

AANGERADEN
Meest recent