Vlaamse rectoren pleiten voor eenheid van commando: “Wat we absoluut niet nodig hebben, is een Mexicaans leger”

 ©  Photo News

De rectoren van de Vlaamse universiteiten pleiten voor “eenheid van commando” inzake het coronabeleid van ons land. “De crisis is niet én een beetje federaal, én een beetje regionaal, én een beetje provinciaal, én een beetje lokaal”, klinkt het in een open brief.

admBron: De Morgen

De rectoren pleiten in de open brief voor “eenheid van commando” onder beleidsmakers. De brief is geschreven door rectoren Luc De Schepper (UHasselt), Caroline Pauwels (VUB), Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (UGent) en Herman Van Goethem (UAntwerpen) en is gericht aan het beleid. Al te vaak wordt het coronabeleid herleid tot zeer logge besluitvorming, gevolgd door een rondje zwartepieten. Ook bij de burgers ontbreekt het soms aan ‘the sense of urgency’.

Ze herhalen dat alle indicatoren op rood staan: de cijfers zijn exponentieel aan het stijgen. “De ziekenhuisopnames beginnen ook te stijgen en zullen verder stijgen. De sterftecijfers zullen volgen. Leed zal ons deel zijn.” Om die reden vragen ze aan “met aandrang (aan onze politici nvdr.) om hierover helder en met één stem te communiceren. (...) Wij roepen u uitdrukkelijk op om tijdens de Nationale Veiligheidsraad spijkers met koppen te slaan en niet opnieuw te kiezen voor een besluiteloos Overlegcomité-scenario. Het land zal u dankbaar zijn.”

Zo pleiten de rectoren voor één duidelijke woordvoerder en moet het gedaan zijn met tegenspraak tussen ministers. “Beleidsniveaus kijken naar elkaar. Falende beleidsmaatregelen worden te traag geremedieerd. Ze worden aangevuld met goedbedoelde initiatieven, die evenwel het risico op gebrekkige informatiedoorstroming vergroten. En dat is letterlijk en figuurlijk dodelijk. Wat we absoluut niet nodig hebben, is een Mexicaans leger.”

De richtlijnen moeten aangescherpt worden op korte termijn, om desastreuze gevolgen op lange termijn te vermijden, verklaart Luc Sels in De Ochtend op Radio 1. Hij hoopt dat de Nationale Veiligheidsraad kordate maatregelen aankondigt. Zo moet volgens hem de omvang van de sociale bubbels verkleind worden, moet er een plan komen voor terugkerende toeristen en moeten burgers hun whereabouts doorgeven. “Dat is geen inbreuk van de privacy, maar een gezondheidsmaatregel”, aldus Sels.

Ook aan de burgers vragen ze een inspanningen. “Laten wij onze collectieve verantwoordelijkheid opnemen en de basisregels strikt opvolgen. Laat ons niet spelen met het leven van onze medemensen. We kunnen dit aan. Laat ons ieder op ons niveau een rolmodel/voorbeeld zijn.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten