Brussels Airlines kan twee extra langeafstandsvliegtuigen krijgen

Bron © BELGA

Foto: belga

Als alles goed gaat, zal Brussels Airlines in 2026 kunnen beschikken over minstens twaalf langeafstandsvliegtuigen, twee meer dan nu. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) donderdag gezegd in de Kamercommissie Financiën, waar er een gedachtewisseling plaatsvond over het reddingsplan van in totaal 460 miljoen euro van de federale regering en Lufthansa voor Brussels Airlines.

De extra langeafstandsvliegtuigen zijn een van de concrete beloftes van Lufthansa voor haar Belgische dochter, indien de winstgevendheid van de maatschappij evolueert zoals in het businessplan is voorzien.

Brussels Airlines kan twee extra langeafstandsvliegtuigen krijgen
Foto: BELGA

Minder vervuilend, minder lawaai

Brussels Airlines beschikt momenteel over tien A330-langeafstandsvliegtuigen, al zijn er momenteel wegens de gevolgen van de coronacrisis maar twee actief. Dat zouden er binnen zes jaar dus twaalf kunnen zijn, en daarbij zullen ook nieuwe, minder vervuilende en minder lawaaierige toestellen zijn, aldus De Croo. Hij sprak ook over nieuwe vliegtuigtypes, met name kleinere vliegtuigen die toch op lange afstand kunnen worden ingezet. Een voordeel van die toestellen is dat ze vanop Zaventem bepaalde bestemmingen in de Verenigde Staten rechtstreeks kunnen bereiken, aldus De Croo, wat niet mogelijk zou zijn vanuit Lufthansa-basissen als Frankfurt en München.

De minister zette in de Kamercommissie nog eens de voornaamste punten op een rij van het akkoord dat de federale regering dinsdag met Lufthansa bereikte over financiële steun voor Brussels Airlines. De regering geeft een lening van 290 miljoen euro over zes jaar, die alleen mag worden gebruikt voor de activiteiten van Brussels Airlines. Lufthansa van zijn kant pompt 170 miljoen euro in zijn dochtermaatschappij, waarvan ongeveer 70 miljoen euro om het herstructureringsplan te betalen. Daarbij zouden ongeveer 1.000 van de 4.000 jobs verdwijnen.

Lufthansa belooft onder meer dat het merk Brussels Airlines blijft bestaan, met hoofdzetel in België en met een Belgische vlieglicentie (AOC). Brussels Airport zal ook worden ontwikkeld als knooppunt (hub).

Twee bestuursleden

In ruil voor de lening krijgt de staat twee zitjes in de raad van bestuur van Brussels Airlines. “Dat zullen echte bestuurders zijn, met stemrecht”, preciseerde De Croo. Lufthansa wilde geen nieuwe aandeelhouder, maar “werken met een lening en tegelijkertijd twee mensen in het bestuur hebben met dezelfde rechten als de aandeelhouder, dat is het evenwicht dat we zochten”, aldus de minister.

Het is nog niet duidelijk wie de twee bestuursleden zullen worden. “We zullen mensen kiezen met veel ervaring en een groot netwerk in de economische wereld”, klonk het. “Ze zullen ervoor moeten zorgen dat het businessplan wordt uitgevoerd.”

Er komt ook een strategisch comité dat zal waken over de uitvoering van de gemaakte afspraken. En er is in een arbitragemechanisme in verschillende stappen voorzien indien de afspraken niet zouden worden nageleefd, met als laatste stap het internationale bemiddelings- en arbitragehof in Genève.

Kritiek

Voor Groen en Ecolo, die op de gedachtewisseling hadden aangedrongen, zijn de sociale en ecologische voorwaarden die aan de lening gekoppeld zijn, ruimschoots onvoldoende. Ze wijzen er onder meer op dat het akkoord nergens verwijst naar concrete milieumaatregelen. “Er staat niets in over de Parijsakkoorden (klimaatneutraliteit tegen 2050), over de vermindering van CO2-emissies, over de fiscaliteit of over korteafstandsvluchten. Dat is voor de groenen onvoldoende”, stellen Kamerleden Dieter Van Besien (Groen) en Gilles Vanden Burre (Ecolo).

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke verwees naar een mogelijke tweede coronagolf die het businessplan van Brussels Airlines in de war zou kunnen sturen. “Ik hoop dat we niet in een situatie verzeild zullen raken waarin we twee keer zullen moeten betalen”, zei hij. “Eén keer om bedrijven te redden en een andere keer omdat men niet doortastend genoeg optreedt om te vermijden dat bedrijven als Brussels Airlines in de toekomst opnieuw hun activiteiten moeten stilleggen.”

Ook CD&V’er Servais Verherstraeten stelde dat “externe factoren die buiten dit contract gaan, nog veel meer invloed zullen hebben op de kracht van onze luchtvaartmaatschappij”.

De Croo wees er in dat verband de mogelijkheid is om vanaf 2022 een deel van de lening om te zetten in winstcertificaten. Dat is een ingreep waarmee het kapitaal van Brussels Airlines kan worden versterkt, maar dat voor de rest niets verandert aan de afspraken.

AANGERADEN