“Vorig jaar 68 onrustwekkende verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”

Minister van Justitie Koen Geens. 

Minister van Justitie Koen Geens. ©  Photo News

Bron: BELGA

In 2019 zijn 860 personen die verklaarden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te zijn, bij de Dienst Voogdij van de FOD Justitie als verdwenen aangemeld. Daarvan werden er 68 als onrustwekkend bestempeld. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van senator Fatima Ahallouch (PS).

Beide cijfers zijn een raming, omdat de dienst slechts onrechtstreeks op de hoogte wordt gebracht van dergelijke verdwijningen. Bij ongeveer 411 van de verdwenen personen was er twijfel over de minderjarigheid. Inmiddels werden 280 personen teruggevonden.

Wanneer een jongere het opvangcentrum verlaat zonder een adres op te geven, werken verschillende instanties samen voor de opsporing. Een verdwijning wordt als onrustwekkend beschouwd als de persoon jonger dan dertien jaar is, lichamelijk of geestelijk gehandicapt is of de nodige zelfredzaamheid mist, afhankelijk is van medische behandeling, als elementen erop wijzen dat hij zich in een levensbedreigende situatie bevindt, in het gezelschap is van derden die zijn welzijn kunnen bedreigen, de verdwijning in complete tegenstelling is tot het normale gedrag van de vermiste personen, enzovoort.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten