Demir levert omgevingsvergunning af voor ISVAG-verbrandingsoven

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft vrijdag een omgevingsvergunning afgeleverd aan ISVAG voor een nieuwe afvalverbrandingsoven van huishoudelijke afvalstoffen in Wilrijk. Die vervangt de bestaande installatie, die plaats maakt voor een nieuw streekeigen bos van ongeveer 8.000 vierkante meter.

Tijdens de behandeling van de aanvraag werden 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen uitgereikt. Enkel het schepencollege van Aartselaar diende een ongunstig advies in. Met de beslissing volgt de minister het gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Belangrijke voorwaarde is wel dat ISVAG zo ecologisch mogelijk moet zijn en jaarlijks moet aantonen dat de capaciteit noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, zal de minister de capaciteit terugschroeven.

Momenteel wordt jaarlijks nog 367.000 ton Vlaams afval geëxporteerd naar verbrandingsinstallaties of cementovens buiten Vlaanderen. Vlaanderen zet sterk in op afvalpreventie om zo de totale capaciteit af te bouwen, maar focust in eerste instantie op het beperken van de hoeveelheid afval die geëxporteerd wordt.

De aanvraag van ISVAG bestaat uit één ovenlijn met een capaciteit van 30 ton per uur, 720 ton per dag en 190.000 ton per jaar. Door de beslissing van de minister kan ISVAG haar project in Wilrijk verderzetten. Toch stelt Demir voorwaarden bij de exploitatie van die capaciteit: “De capaciteit moet ook ingezet kunnen worden voor de verwerking van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van buiten het ISVAG-verwerkingsgebied. Bovendien moet ISVAG jaarlijks aan OVAM rapporteren hoe de verwerkingscapaciteit van haar installatie zich verhoudt tot de prognoses inzake afvalproductie en -verwerking”.

Wanneer die verhouding buiten proportie is, kan de minister de maximale verbrandingscapaciteit van de installatie te allen tijde naar beneden bijstellen om overcapaciteit te vermijden.

1 ongunstig advies

Demir legt verder aan ISVAG op om bijkomende aandacht te besteden aan de energie-efficiëntie van de nieuwe installatie door een update van de energiestudie, die moet worden voorgelegd aan het Vlaams Energieagentschap voor de bouw kan starten.

“Wanneer de detailengineering van de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie van ISVAG bekend is, wordt onderzocht of deze installatie nog steeds de meest energie-efficiënte is die momenteel op de markt is en of er nog bijkomende maatregelen zijn die de efficiëntie kunnen verhogen”, luidt het.

Zuhal Demir wijst erop dat het dossier de voorbije maanden erg beladen bleek. “Maar als minister moet ik oordelen op basis van de inhoud van het dossier en dat zijn maar liefst 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen en slechts 1 ongunstig advies. Door het opleggen een vernieuwde energiestudie, de mogelijkheid om de capaciteit te allen tijde terug te schroeven én door de realisatie van bijkomend bos en waterbuffering op de site van de bestaande installatie, worden aan ISVAG de juiste voorwaarden opgelegd die deze vergunning verantwoorden om op de meest ecologische manier aan afvalverbranding te doen”, besluit ze.

In beroep gaan

De Vlaamse regering heeft een “duidelijke keuze gemaakt met voorwaarden” in het dossier van de nieuwe afvalverbrandingsoven van ISVAG in het Antwerpse district Wilrijk. Dat vindt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). Vanuit buurgemeente Aartselaar wordt zoals verwacht negatief gereageerd. “Als dit klopt, gaan we dat rustig bekijken, maar de kans is groot dat we in beroep zullen gaan”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

“Dit geeft ISVAG de kans om het project verder uit te werken”, reageert Duchateau, die met de rest van het Antwerps stadsbestuur geen advies uitbracht bij de Vlaamse regering omdat er geen overeenstemming over was tussen coalitiepartners N-VA, SP.A en Open VLD. “We zullen nu de volgende weken ook zien hoe het dossier verder evolueert.”

Aartselaar gaf wel een - negatief - advies en blijft tegen het project gekant. “We hadden vooraf eigenlijk al afgesproken dat we in beroep zouden gaan als er een vergunning zou komen”, zegt De Wit. “We gaan het bekijken met onze raadsman.”

AANGERADEN