Politie registreerde in de eerste helft van 2019 577 feiten van racisme en xenofobie

Bron © BELGA

Foto: Jan Van der Perre

Politiediensten registreerden in de eerste helft van 2019 577 feiten van racisme en xenofobie. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Kattrin Jadin (MR). Op jaarbasis is het aantal van 577 meer dan het jaar voordien toen er 1.060 feiten geregistreerd werden.

Terwijl het aantal geregistreerde inbreuken met betrekking tot racisme en xenofobie tussen 2014 en 2017 continu daalde van 1.059 in 2014, 1.036 in 2015, 996 in 2016 en 925 in 2017 deed er zich in 2018 een toename met 14,5 procent voor tot 1.060 feiten. Als we de cijfers voor de eerste helft van 2019 extrapoleren naar het ganse jaar komen we uit op 1.154 feiten.

Het gaat hier trouwens enkel om geregistreerde inbreuken op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. Deze wet bestraft discriminatie op basis van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Gemeenrechtelijke misdrijven zoals opzettelijke slagen en verwondingen die met een racistisch of xenofoob motief gepleegd werden vallen hier niet onder.

AANGERADEN