Coronavirus

Beste behandeling covid-patiënten nog steeds onduidelijk: “Je moet soms varen op je buikgevoel”

Een covid-patiënt in een Naams hospitaal. Een draaiboek met behandelrichtlijnen dat patiënten betere kansen biedt dan in de eerste golf, is er nog niet. © Kristof Vadino

Bij het begin van de tweede coronagolf hebben intensieve-zorgartsen al meer zicht op hoe ze zwaar zieke patiënten het best behandelen. “Toch blijven we goeddeels in het duister tasten.”

Hilde Van den Eynde

Hoofdpunten