Gouverneur Vlaams-Brabant breidt captatieverbod van waterlopen weer uit door droogte

Bron © BELGA

Foto: hsb

Nadat hij op 27 juni het captatieverbod in een aantal waterlopen versoepelde, heeft Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte donderdag beslist om, wegens de lage waterstanden, het captatieverbod weer uit te breiden tot alle waterlopen van de provincie, met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel.

“In zo goed als alle stroomgebieden zijn de waterstanden momenteel onder de vooropgestelde drempels voor het instellen van het captatieverbod. Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en de terugkoppeling met het provinciaal droogteoverleg van 4 augustus, hebben we besloten om met uitzondering van de vermelde waterlopen een captatieverbod in te stellen in de hele provincie”, aldus De Witte. Er mag nog alleen in beperkte mate water gecapteerd worden om eigen vee dat buiten staat van drinkwater te voorzien en voor aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De gouverneur roept wegens de hittegolf iedereen ook op om spaarzaam te zijn met water en niet-essentiële activiteiten te vermijden of uit te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevoorraden van fonteinen, het reinigingen van verhardingen, het besproeien en reinigen van bijvoorbeeld daken en gevels, het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water, het afspuiten van voertuigen, het vullen of bijvullen van vijvers, het besproeien van grasvelden, parken, gazons, tuinen, sportterreinen, festivalweiden en dergelijke.

AANGERADEN