Raad van State schort Waalse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië op

Bron © BELGA

Foto: Photo News

De Raad van State schort de uitvoer van wapens vanuit Wallonië naar Saudi-Arabië op. Dat blijkt uit het arrest van de Raad van State over een procedure die door een aantal mensenrechten- en vredesorganisaties was aangespannen tegen de uitvoer van wapens vanuit Wallonië naar de Saoedische Nationale Garde.

De organisaties Ligue des droits humains (LDH), la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) en (Forum voor) Vredesactie waren naar de Raad van State gestapt om twee Waalse exportlicenties aan te vechten. Het ging om de vergunning voor de uitvoer van wapens van FN Herstal naar de Saoedische Nationale Garde en om de uitvoer van producten van CMI Defence aan diezelfde Nationale Garde.

Wat de wapenlevering van FN Herstal betreft, volgt de Raad van State de argumentatie van de organisaties en worden de vergunningen opgeschort. In de zaak van de andere vergunning werd de hoogdringendheid van het beroep door de Raad van State verworpen.

De vergunningen die opgeschort werden, zijn vergunningen die begin juli nog werden goedgekeurd door Waals minister-president Elio Di Rupo. Die vergunningen moesten andere exportvergunningen vervangen die eerder al waren opgeschort door de Raad van State.

Betrokkenheid bij conflict in Jemen

Volgens de verzoekende partijen moet rekening gehouden worden met de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij het conflict in Jemen, waar er sprake is van schendingen van mensenrechten en waar er ook het risico bestaat dat verhandelde wapens in handen zouden vallen terroristische groeperingen. Volgens de verzoekende partijen was de hoogdringendheid nodig omdat het onduidelijk was wanneer en hoe de wapens zouden uitgevoerd worden.

De Raad van State is van oordeel dat de risico’s die verbonden zijn aan de export van de wapens voldoende ernstig zijn. “Het is niet uitgesloten dat er een reëel risico zou zijn dat de betrokken wapens gebruikt kunnen worden in het kader van het conflict in Jemen of dat ze bijdragen aan een interne repressie”, staat in het arrest te lezen.

Hoewel de Nationale Garde officieel enkel de grenzen en strategische infrastructuur op het Saoedische grondgebied beschermt, is er volgens de Raad van State weinig transparantie over de “repressie-operaties” waaraan de Saoedische Nationale Garde deelneemt. Die acties zijn ook niet altijd beperkt tot het Saoedische grondgebied, want de Nationale Garde is bijvoorbeeld al tussengekomen in Bahrein en is ook betrokken bij het conflict in Jemen.

Wat de vergunningen voor CMI Defence betreft, daar gaat het niet om wapens en onderdelen, maar om “landvoertuigen” en onderdelen. Daar is de Raad van State niet ingegaan op de vraag om hoogdringendheid. Het gaat om gesofisticeerde technologie wat volgens de adviescommissie ook het risico vermindert dat het materiaal gebruikt zou worden door de Houthi-rebellen. Volgens de Raad van State is de beslissing voor die vergunning voldoende gemotiveerd en onderbouwd.

AANGERADEN