Cultuursector richt crisiscel op: “Stop de broodroof en betrek ons”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: REUTERS

Verschillende spelers uit de brede cultuursector werken samen aan een crisiscel, die ervoor moet zorgen dat de sector niet ten onder gaat aan de coronacrisis. “Stop de broodroof, betrek ons, en laat ons werken op een veilige manier. Als er één sector is die dat kan, dan zijn wij het”, luidt hun boodschap.

“De voorbije maanden en weken bleken beleidsmakers keer op keer onvoldoende op de hoogte van de vele inspanningen die de sector leverde om coronaproof voorstellingen en optredens te organiseren. De ondoordachte beslissingen die daarop volgden, hakten er stevig in bij vele organisaties, kunstenaars, freelancers en techniekers die hun broodwinning zagen verdampen”, klinkt het in een mededeling.

Niet alleen de makers zijn daarvan de dupe, ook de cultuurliefhebbers. “Niet iedereen kan het hart ophalen aan winkelen, fitnessen of naar voetbal kijken. Een gezonde maatschappij heeft ook cultuur nodig”, stellen de organisaties.

LEES OOK. Nu het overlijdensbericht van de sector gepubliceerd is en er een brain drain van jewelste dreigt: “Willen de beleidsmakers nog wel cultuur?” (+)

80 cultuurwerkers

Nochtans zijn er volgens de sector maar weinig plaatsen in onze maatschappij waar de maatregelen zo strikt zijn en een bezoek zo veilig verloopt. De maatregelen zijn beschreven in de sectorgids Professionele Kunsten. Aan dat document werkten meer dan 80 cultuurwerkers mee. Het is ook goedgekeurd door de minister van Cultuur en de GEES. Pijlers zijn: afstand tussen de bubbels, het dragen van maskers, gescheiden bezoekersstromen, handgels en registratie van bezoekers.

Antwerps Kunstenoverleg (AKO), Artiestencoalitie, Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Corona Taskforce Belgian Event Sector, Gents Kunstenoverleg (GKO), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), State of the Arts en Vlaams Museumoverleg willen niet lijdzaam afwachten en werken aan een crisiscel. Bedoeling is om zo veel mogelijk verschillende actoren bij het project te betrekken.

Zij roepen de regering op om de cultuursector consequent te betrekken. “Wij hebben de expertise, er zijn geen excuses meer om over onze hoofden heen te beslissen. Wij weten het beste wat er kan, wat er reeds ondernomen is en wat er nodig is”, luidt hun oproep.

Meest recent