Gemiddeld waren er 567,9 coronabesmettingen per dag, een kwart meer op weekbasis

Themabeeld Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Het gemiddelde aantal nieuwe infecties is verder gestegen tot 567,9 per dag in de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 4 augustus. Dat is een stijging van 454 gevallen naar 567 op een week tijd. Het gaat om een stijging met 25 procent op weekbasis, en ook ten opzichte van het weekgemiddelde dat gisteren werd gemeld gaat het om een stijging.

Op maandag 3 augustus werden er 767 nieuwe positieve gevallen vastgesteld, en ook dinsdag 4 augustus werden 763 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat zijn de hoogste aantallen sinds eind april. Op zondag 2 augustus waren er 147 bevestigde besmettingen en op zaterdag 1 augustus nog 293.

Belangrijk om weten is dat er een vertraging van vier dagen zit op de cijfers, zodat het wetenschappelijk instituut Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van ná 4 augustus is dus nog niet definitief.

Voor 5 augustus staan nu al wel 516 besmettingen in de tabellen, en voor 6 augustus, afgelopen donderdag, zijn dat er voorlopig 126.

Meer dan 72.000 besmettingen

In totaal raakten nu al zeker 72.784 mensen in België besmet met het coronavirus. Dat zijn er 768 meer dan het aantal dat gisteren werd gemeld. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om 768 nieuwe besmettingen die op één dag werden gerapporteerd, maar ook om correcties van eerdere dagen die Sciensano doorvoerde.

De voorbije week werden gemiddeld 26,7 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van een week geleden, toen er gemiddeld 22 mensen per dag werden gehospitaliseerd. Gisteren werden 27 nieuwe patiënten opgenomen. Een dag eerder waren dat er 28.

Drie mensen stierven per dag

In de voorbije week stierven ook gemiddeld 3 personen per dag met COVID-19

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en: blijf thuis, neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts, volg de aanbevelingen op van deze website.

Meest recent