Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) stelt maatregelen voor na rellen: “Verbod voor relschoppers om naar de kust te gaan”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft in de Kamercommissie geantwoord op de vragen van parlementsleden over de rellen aan de kust afgelopen weekend. Daar stelde hij voor om relschoppers te verbieden nog naar de kust te gaan.

agy, jvh

De Crem is voorstander van een zogeheten ‘plaatsverbod’ (waarbij bepaalde mensen zich niet op bepaalde plaatsen mogen vertonen, nvdr.). “Een verbod voor de hele kustlijn, bijvoorbeeld. Of indien nodig zelfs voor recreatieterreinen op het hele Belgische grondgebied. Dat moet gerechtelijk of administratief worden opgelegd, naar analogie met de voetbalwet.” Relschoppers die gekend zijn voor strafbare feiten zouden volgens De Crem ook meldingsplicht opgelegd moeten krijgen, zodat ze zich op bepaalde dagen moeten aanmelden in hun eigen woonplaats.

De Crem is wel geen voorstander van de sluiting van treinstations. “Dan los je het probleem niet op, maar verplaats je het gewoon naar kleinere stations aan de kust, of naar het hinterland. We kunnen bovendien niet iedereen straffen voor het gedrag van enkelen.”

“Geen etnische profilering”

De Crem ontkende ook dat zijn agenten aan etnische profilering van bepaalde bevolkingsgroepen doen. “Dat gebeurt niet. Er zijn wel enkele richtlijnen uitgevaardigd: dat gaat dan bijvoorbeeld over mensen die met meer dan tien samen op stap zijn. Drankgebruik is ook een legitieme oorzaak, net als drugsgebruik. Maar ongeacht hun huidskleur, daar blijf ik achter staan.”

De Crem wilde niet dieper ingaan op het debat of de genomen maatregelen wel grondwettelijk zijn. “Ik ga mij niet uitspreken over wat er in bepaalde provincies is uitgevaardigd. Maar er lopen momenteel 28 rechtszaken tegen de maatregelen van Binnenlandse Zaken. Er zijn intussen al twintig uitspraken, en die hebben we allemaal gewonnen. De maatregelen hebben maar één doel: het inperken van de corona-epidemie, en het redden van mensenlevens.”

Veeg uit de pan voor Blankenberge

De Crem deelde tenslotte ook een veeg uit de pan uit naar Blankenberge, waar het zaterdag helemaal uit de hand liep. “Dat is een heel specifieke situatie: daar is een heel smalle en korte kuststrook, waarvan de helft van in privébeheer is. Zeker bij hoog water is er weinig plaats. Het is dan aan de lokale overheid om ervoor te zorgen dat er niet te veel volk is. Desnoods door minder volk toe te laten, of door proactief te evacueren. Dat is niet gebeurd. Volgens mijn informatie liepen de eerste berichten al binnen om 14 uur. Pas om 17.30 uur werd er op vraag van lokale overheid opgetreden. Daar werd dus tijd verloren.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten