Waterverbruik in Brussels Gewest steeg licht met zeven procent

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: IMAGEGLOBE

Brussel -

Het waterverbruik in het Brussels Gewest is in de afgelopen dagen met 7 procent gestegen tegenover het gemiddelde van de maand juli 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse waterintercommunale Vivaqua. Een waterschaarste lijkt er niet meteen te komen.

De hitte in het eerste deel van augustus zorgde in Vlaanderen voor een toename van meer dan 20 procent ten opzichte van het gemiddeld verbruik voor deze periode van het jaar. In Brussel is het ook duidelijk dat het waterverbruik hoger ligt, al is de stijging minder uitgesproken.

“De toename is minder uitgesproken in het Brussels Gewest, omdat deze geen land- of tuinbouwsector heeft, wat grote afnemers zijn via irrigatie. Daarnaast is het toerisme helaas nog niet op gang gekomen door Covid-19”, stelt Olivier Lagneau, Directie Exploitatie Netten bij Vivaqua.

Een waterschaarste zit er niet meteen aan te komen in Brussel. Het productienetwerk is voldoende verspreid, onder meer via 26 verschillende stroomgebieden. Ook het waterleidingnet, de watertoevoer naar Brussel, is voldoende uitgebreid, waardoor deze middelen gebundeld kunnen worden.

“De afgelopen winters, waarin het aanvullen van het waterpeil beperkt is gebleven, gevolgd door abnormaal warme zomers, tonen hoe kostbaar water is en dat we verspilling moeten tegengaan. Laat het ons daarom verstandig gebruiken”, stelt Lagneau.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent