Drie kwart van psychiaters wil euthanasie als optie bij psychisch lijden

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

De euthanisiewet die bepaalt dat patiënten die lijden aan een psychiatrische aandoening, onder bepaalde omstandigheden hun leven mogen beëindigen via euthanasie, staat de laatste jaren onder druk. In onderzoek van de End-of-life Care Research Group van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, dat dinsdag al in De Morgen werd gepubliceerd, geeft driekwart van de psychiaters aan dat ze voor het behoud zijn van euthanasie als wettelijke levenseindeoptie bij psychisch lijden.

jvhBron: BELGA

Voor het onderzoek werd er tussen november 2018 en april 2019 een bevraging gelanceerd bij 184 psychiaters die aangesloten zijn bij de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Deze vertegenwoordigt 80 tot 90 procent van alle psychiaters in Vlaanderen.

Enkele vragen uit het onderzoek: In welke mate zijn ze bereid om een concrete, actieve rol in dergelijke euthanasieprocedures te vervullen? En zo ja, welke rol? En in welke mate werden ze tijdens hun loopbaan geconfronteerd met zulke euthanasieverzoeken en -procedures?

De resultaten tonen dat driekwart van de psychiaters zich schaart achter de wettelijke mogelijkheid van euthanasie voor patiënten die ondraaglijk psychisch lijden. De overgrote meerderheid is ervan overtuigd dat het lijden van deze patiënten ondraaglijk (95 procent) en medisch uitzichtloos (84 procent) kan zijn. Toch is slechts een minderheid van de psychiaters bereid om de formele regeling van een uitdrukkelijk euthanasieverzoek op zich te nemen (39 procent) of hiertoe formeel advies te verstrekken (30 procent).

Minder dan 10 procent van de psychiaters zag een rol als uitvoerend arts voor zich weggelegd. De meerderheid zou een psychiatrische patiënt met dergelijk verzoek wel doorverwijzen naar een collega voor de verdere regeling ervan. Ten slotte geeft ook 80 procent aan dat ze al eens geconfronteerd zijn met dergelijk verzoek.

LEES OOK

Nu in het nieuws