Meer en hogere boetes voor gebouwen die niet energiezuinig genoeg zijn

Foto: BELGA

In 2019 zijn 1.951 boetes uitgeschreven voor gebouwen — nieuwbouw en na verbouwing — die niet voldoen aan de energienormen die de Vlaamse overheid oplegt. Dat zijn er 7 procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen door de verwarming van woningen met de helft teruggedrongen zijn. Daarom worden de energienormen steeds strenger. Maar, vreest Bothuyne, er wordt niet altijd naar omgekeken. “Niet enkel het aantal boetes, maar ook het bedrag van de boetes stijgt. Dat wil zeggen dat ook de aard van de overtreding erger wordt. Dat is niet goed.” In totaal werd er voor 2,1 miljoen euro aan boetes gevorderd. Gemiddeld gaat het om 1.106,86 euro per dossier.

Bothuyne pleit ervoor om de bouwheren en architecten beter te informeren. “Daarom moet de minister een extra inspanning leveren, samen met de bouwsector, om alle betrokkenen te begeleiden. De geplande verstrenging is een jaar uitgesteld en dat is alvast een goede zaak. Het is niet de bedoeling minder ambitieus te zijn op het vlak van klimaat, integendeel. Normen verstrengen zonder reële meerwaarde voor het klimaat, of meer en hogere boetes als belangrijkste effect, kan niet de bedoeling zijn. Nieuwbouw, die sowieso het minst uitstoot, moet een betaalbare en aantrekkelijke piste blijven.”

Door agy
AANGERADEN