VBO: “Zoek figuur desnoods van buiten politiek voor regeringsvorming, als het nu niet lukt”

Bron © De Zondag, De Ochtend, belga

Foto: ISOPIX

Pieter Timmermans, topman van werkgeversorganisatie VBO, stelt voor om voor de regeringsvorming een éminence grise te zoeken als Magnette en De Wever er niet uit geraken. “Iemand die zelf geen politieke ambities heeft, desnoods iemand van buiten de politiek.” Dat zegt hij in De Zondag.

Het liefst ziet Pieter Timmermans Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) verder onderhandelen om zo een nieuwe federale regering te doen slagen. Dat is de eerste optie die hen nu rest, zegt hij in De Zondag. “De-dramatiseer het drama. Magnette en De Wever zouden opnieuw de draad kunnen opnemen en suggesties doen om alsnog verdere gesprekken mogelijk te maken.”

In De Ochtend op Radio 1 verduidelijkte hij: “Er komt een moment van enorme spanning (tijdens onderhandelingen, nvdr.). Op dat moment moten de twee preformateurs een cooldown-periode inlassen, zo kort als mogelijk. En daarna kijken met de tenoren aan tafel hoe ze de trein weer op gang kunnen krijgen.”

Maar lukt dat niet, dan doet hij in De Zondag een tweede optie uit de doeken. Geen nieuwe verkiezingen - die zouden volgens Timmermans niets oplossen en onverantwoord zijn midden de coronacrisis. Laat wel een buitenstaander overleggen met politieke tenoren, de Nationale Bank, het Planbureau en de sociale partners. “Dat moet iemand zijn die zelf geen politieke ambities heeft, desnoods iemand van buiten de politiek. Die moet na dat overleg een ambitieus plan voorleggen aan een noodcoalitie, een ‘coalition of the willing’. Een plan met vier pijlers: economisch, sociaal, ecologisch en digitaal. Tegelijk moet die figuur het debat over de ‘governance’ van dit land op gang trekken.”

Wie die figuur moet zijn? Daar wou Timmermans zich in De Ochtend niet over uitspreken. Hij voegde er wel nog aan toe dat hij of zij niet moet leiden of aan de macht zijn: “Hij of zij moet een stand van zaken opmaken van wat nodig is op sociaal, economisch, ecologisch en digitaal vlak, en vervolgens nagaan wie bereid is om mee te stappen in het verhaal. Hopelijk komt daar een meerderheid uit voort.”

Maar Timmermans benadrukte: “De eerste optie blijft dat Magnette en De Wever de trein weer op gang trekken.”

Door sir
AANGERADEN