OVERZICHT. Dit verandert op 1 september

 

 ©  Photo News

Vanaf 1 september veranderen heel wat dingen. Maaltijdcheques zijn vanaf dan enkel nog voor voeding, je moet trager rijden op de Brusselse Ring en er zijn nieuwe regels voor wie een halve dag per week ouderschapsverlof neemt.

Leerplichtleeftijd verlaagd naar 5 jaar

Vanaf dit schooljaar zijn Vlaamse kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig, waar dat vroeger vanaf 6 jaar was.

In het schooljaar dat op 1 september start moet iedere kleuter vanaf 5 jaar 290 halve dagen verplicht op school zijn. Scholen kunnen wel uitzonderingen toestaan voor kinderen die bijvoorbeeld in revalidatie zitten, of logo- of kinesitherapie moeten volgen.

Maaltijdcheques enkel nog voor voeding

Een hele winkelkar betalen met maaltijdcheques, ook als er niet-voedingsproducten in liggen, zal vanaf september niet meer kunnen in de supermarkten. Volgens de wet mogen er alleen voedingsproducten mee betaald worden, maar veel supermarkten pasten dat niet strikt toe.

“VIA, de koepel van uitgevers van maaltijdcheques, heeft beslist om strenger toe te zien op de correcte naleving”, bevestigde Comeos eerder deze maand.

Vlaamse aanmoedigingspremie voor wie 1/10de ouderschapsverlof opneemt

Wie de keuze maakt om 1/10de ouderschapsverlof op te nemen kon nog geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie die wél geldt voor wie voltijds, halftijds of voor 1/5de thuisblijft. Dat verandert, want vanaf 1 september kunnen ouders met een halve dag per week ouderschapsverlof daar wél op rekenen.

Vanaf dan zullen werknemers in de privésector maandelijks 34,32 euro bruto krijgen als ze 1/10de ouderschapsverlof nemen. Voor werknemers uit de social profitsector gaat het om een maandelijks brutobedrag van 85,80 euro.

Snelheid op de Brusselse ring wordt verlaagd naar 100 km per uur

Vanaf 1 september wordt de snelheid op de Ring rond Brussel verlaagd naar 100 kilometer per uur, in het kader van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De snelheidsverlaging van 120 naar 100 kilometer per uur komt er op alle wegvakken van de Brusselse ring (R0) die in het beheer zijn van het Vlaamse en het Brusselse Gewest.

Op plaatsen waar de maximum toegelaten snelheid lager ligt dan 100 kilometer per uur wordt deze niet verhoogd. Dat is het geval op het viaduct van Vilvoorde en de bocht van Vorst, waar maximum 90 kilometer per uur mag gereden worden.

Zestig procent van Leuvense binnenstad wordt fietszone

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar wordt 60 procent van de Leuvense binnenstad een fietszone. In dit aaneengesloten netwerk van fietsstraten kunnen fietsers de volledige breedte van enkelrichtingsstraten en de volledige rechtse helft van dubbelrichtingsstraten gebruiken zonder dat motorvoertuigen hen mogen inhalen.

Leuven besliste bovendien dat fietsers vanaf 1 september aan twintig kruispunten in de binnenstad en in de deelgemeenten op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor zullen kunnen rijden en/of rechts afslaan.

Drie nieuwe provinciegouverneurs gaan aan de slag

Nadat ze in augustus al de eed aflegden gaan Jos Lantmeeters (N-VA), Jan Spooren (N-VA) en Carina Van Cauter (Open Vld) vanaf 1 september aan de slag als provinciegouverneur van respectievelijk Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

De beslissing over de verdeling van de drie gouverneursposten heeft lang aangesleept.

Ruimer aanbod studierichtingen duaal leren

Leerlingen in het gewoon secundair onderwijs keuze hebben uit 104 duale studierichtingen, in plaats van 79 vorig schooljaar. Via het systeem van duaal leren kunnen jongeren de schoolbanken combineren met ervaring opdoen op de werkvloer.

Het ging vorig schooljaar definitief van start in heel Vlaanderen, en dit schooljaar gaat het aanbod naar 104 studierichtingen. Het gaat onder meer om richtingen die opleiden tot installateur nutsvoorzieningen, natuurbeheerder, pijpfitter of tandartsassistent.

Meer mensen krijgen toegang tot pro-Deoadvocaat

Vanaf 1 september kunnen meer mensen een beroep doen op een pro-Deoadvocaat, voor wie te weinig bestaansmiddelen heeft. Dat komt omdat de inkomensplafonds zijn opgetrokken. Voorheen lagen die op 1.026 euro voor alleenstaanden en 1.317 euro voor gezinnen. Maar vanaf 1 september 2020 worden ze verhoogd met 200 euro en nadien gedurende 3 jaar met telkens 100 euro.

De verandering kwam er op voorstel van Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen). Hij schat dat voortaan 30 procent van de bevolking onder de regeling zal vallen, terwijl dat ervoor maar zo’n 10 procent was.

Officieel statuut en nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers

Mantelzorgers die instaan voor de zorgverlening van hun naasten, kunnen vanaf 1 september een officieel statuut krijgen via het ziekenfonds. Daarnaast wordt er, ook op 1 september, een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor deze groep.

Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever, en bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen.

 (sir)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten