Vier Belgen op de tien riskeren digitale uitsluiting, acht procent gebruikt internet niet

Bron © BELGA

Foto: Jordi Huisman/Hollandse Hoogte

Bijna één op de drie huishoudens met lage inkomens beschikt niet over een internetverbinding en 40 procent van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden. Dat percentage stijgt tot 75 procent bij mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau. Deze bevindingen staan in de ‘barometer van de digitale inclusie’ die op initiatief van de Koning Boudewijnstichting werd gemaakt door onderzoekers van de VUB en de UCLouvain.

De digitale kloof omvat drie dimensies digitale ongelijkheid, waarmee telkens andere vormen van ongelijkheid zijn verbonden. Vooral mensen met lage inkomens (minder dan 1.200 euro) en een laag opleidingsniveau (hoogstens een diploma lager secundair onderwijs) lopen risico’s. Hun situatie maakt hen kwetsbaar in een wereld die almaar meer digitaal wordt en versterkt de al bestaande vormen van sociale ongelijkheid, aldus de Koning Boudewijnstichting vrijdag in een persbericht.

België is in vergelijking met onze buurlanden het land met de grootste ongelijkheid wat betreft de toegang tot het internet: 29 pct van de huishoudens met lage inkomens beschikt thuis niet over een internetverbinding tegenover 1 pct van de huishoudens met hoge inkomens (meer dan 3.000 euro). Deze kloof (28 pct) is hoger dan in Duitsland (15 pct), Frankrijk (21 pct), Luxemburg (7 pct) en Nederland (4 pct).

Acht procent gebruikt internet niet

Wat digitale vaardigheden betreft, loopt 40 pct van de Belgen het risico op digitale uitsluiting: 32 pct heeft maar zwakke digitale vaardigheden en 8 pct gebruikt het internet niet. Hoe lager de inkomens en het opleidingsniveau, hoe minder digitale vaardigheden. Drie kwart van deze mensen loopt het risico op digitale uitsluiting.

Tot slot is er ongelijkheid in het gebruik van essentiële diensten. Vijfentachtig procent van Belgen gebruikt het internet dagelijks, in de eerste plaats voor onlinedienstverlening (e-banking, e-commerce), maar 57 pct van de internetgebruikers met een laag opleidingsniveau en 56 pct van de mensen met lage inkomens hebben online nog nooit administratieve verrichtingen uitgevoerd.

Niet enkel mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau, maar ook andere groepen hebben maar gedeeltelijk toegang tot het internet, aldus de Koning Boudewijnstichting. Naast ouderen ook jongeren uit kwetsbare milieus, laaggeletterden, alleenstaanden, vrouwen en zelfs mensen met hogere inkomens.

Tussen de gewesten zijn er aanzienlijke verschillen. In Wallonië is de dekking met breedbandverbinding in sommige gebieden minder dan 50 procent. Daar is sprake van ‘witte zones’ die niet beschikken over glasvezelkabel. In Vlaanderen is er een veel intensiever gebruik van onlinediensten in vergelijking met Wallonië en het Brussels Gewest. In de drie gewesten lijkt het gebruik van administratieve dienstverlening online te stagneren.

AANGERADEN