J&S International, makelaarskantoor van Devroe en De Koster, hekelt “foutieve en eenzijdige berichtgeving” door Oostende

 ©  BELGA

Makelaarskantoor J&S International, dat geleid wordt door Patrick De Koster en Luc Devroe, heeft woensdag bij persagentschap Belga gereageerd op de hetze die de voorbije dagen in de media ontstond, inzake haar dispuut met KV Oostende. Het makelaarskantoor hekelt de “eenzijdige en foutieve berichtgeving”.

Bron: BELGA

LEES OOK. Het geld van KV Oostende komt opnieuw vrij na klacht van makelaars Didier Frenay en Patrick De Koster

“Tussen oktober 2015 en augustus 2017 hebben J&S en KVO verschillende contracten afgesloten m.b.t. door J&S verrichte bemiddelingsactiviteiten inzake transfers en arbeidsovereenkomsten van spelers Siani, Dutoit, Ozkan, Ndenbe en Gano”, begon het kantoor haar uiteenzetting.

“Deze contracten en hun bijhorende facturen waren perfect gekend door het clubbestuur onder leiding van toenmalig eigenaar Marc Coucke en werden als dusdanig zonder enige opmerkingen opgenomen in de boekhouding, de gevalideerde jaarrekeningen en de opeenvolgende licentieaanvragen van KVO. In maart 2018 werd KVO overgenomen door Peter Callant die enkele maanden later liet weten de aan J&S verschuldigde bedragen niet verder te kunnen honoreren. Na besprekingen werd tussen KVO en J&S op 23 januari 2019 een dading afgesloten waarbij KVO definitief en onherroepelijk haar betalingsverplichtingen t.a.v. J&S erkende en hierbij kon genieten van gespreide betalingsfaciliteiten.”

“In februari 2019 werd de club andermaal overgenomen, ditmaal door Frank Dierckens, die onmiddellijk om een nieuwe afbetalingsregeling verzocht teneinde de licentie voor het seizoen 2019-2020 te kunnen behalen. J&S stemde hiermee in en op 2 april 2019 werd een tweede dading afgesloten, ondertekend door de heren Dierckens, Orlans en Catillion, waarbij de afbetaling werd verlengd over een globale looptijd van 3 seizoenen.”

LEES OOK.Makelaar Patrick De Koster blijft aangehouden: raadkamer verlengt voorlopige hechtenis met een maand

 ©  Photo News

“Zowel onder het bewind van de heren Coucke, Callant en Dierckens werden aldus betalingen uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 kwam KVO andermaal aankloppen bij J&S met het oog op het bekomen van de licentie voor het seizoen 2020-2021, waarbij gevraagd werd om afstand te doen van een clausule waarbij de schuldeisers het recht kregen om het openstaand saldo onmiddellijk op te eisen indien de club een nieuwe eigenaar zou krijgen. Andermaal stemde J&S in met het verzoek uitgaande van de club. In april 2020 gingen kandidaat-overnemer PMG Media en haar advocaten over tot een volledige doorlichting van de boeken van de club, waarbij zij kennis namen van de bestaande schuld t.a.v. J&S. Op geen enkel moment kwam hier van hun zijde enige vraag of opmerking terzake.”

“Na het bekomen van de licentie voor het seizoen 2020-2021 lieten de nieuwe eigenaars van KVO (via de daartoe in maart 2020 in Hong-Kong opgerichte vennootschap Oostende Investment Company Limited) in juli 2020 echter plotseling weten de volgende geplande en overeengekomen betaling niet te willen betalen en integendeel te willen heronderhandelen.

 ©  Photo News

“Geconfronteerd met dergelijke kwade trouw en gezien de gekende precaire financiële situatie van KVO had J&S geen andere keuze dan bewarende beslagmaatregelen te laten nemen die haar schuldvordering veilig stellen. Op vandaag bedraagt het nog door KVO aan J&S verschuldigd bedrag 200.000 euro.”

“J&S vraagt niets anders dan de correcte uitvoering van contractuele engagementen en heeft zich terzake niets te verwijten. Zij is herhaaldelijk ingegaan op de verzoeken van de bestuursleden van KVO om betalingsfaciliteiten toe te kennen en heeft de club aldus geholpen om overeind te blijven. Drie voormalige clubeigenaars en hun aangestelden hebben de schuld van KVO t.a.v. J&S meermaals erkend en zelfs gedeeltelijk afbetaald.”

“Nu door het slijk gehaald worden op dergelijke arbitraire en niet-gefundeerde wijze door een private equity fonds dat vandaag betwist wat ze twee maanden geleden nog bekrachtigd hebben in de due diligence bij de overname van de club, getuigt van een cynisme en een intellectuele oneerlijkheid die schijnbaar grenzeloos is. Alles wordt op een hoopje gegooid en verwarring wordt bewust gecreëerd met als enige doel om te ontsnappen aan betalingsverplichtingen. J&S weigert zich hierbij neer te leggen en is vastberaden haar rechten te doen gelden. In dat opzicht verwelkomt J&S de beslissing van de beslagrechter van Brugge (van vandaag) om de blokkering van de bankrekening van de club tot nader order te handhaven.”

De Brusselse raadkamer van zijn kant verlengde woensdag de voorlopige hechtenis van Patrick De Koster met een maand. De manager van onder meer Rode Duivel Kevin De Bruyne werd vorige week vrijdag door onderzoeksrechter Michel Claise onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. Zijn advocaten hadden om de vrijlating gevraagd, maar daar is de raadkamer niet op ingegaan.

LEES OOK (N+).Jacht in Monaco en villa in Senegal dankzij transfers zoals Dimata: de verdachte financiële constructies van Frenay, De Koster en Devroe

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten