Gerecht staakt Fortis-onderzoek

Jean-Paul Votron en Maurice Lippens. 

Jean-Paul Votron en Maurice Lippens. ©  Photo News

Alle tenlasteleggingen in het onderzoek naar de teloorgang van Fortis, bijna twaalf jaar geleden, zijn verjaard. Daarmee komt een einde aan het gerechtelijk onderzoek in de Fortis-zaak.

De onderzoeksrechter had zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortis-bank in verdenking gesteld omdat zij de beleggers onvoldoende geïnformeerd zouden hebben, maar het parket had de buitenvervolgingstelling gevraagd. Onder de zeven de namen van Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Filip Dierckx.

Het gerechtelijk onderzoek naar de teloorgang van Fortis startte in oktober 2008 en spitste zich voornamelijk toe op de periode tussen september 2007 en april 2008. In die periode plande Fortis een kapitaalsverhoging. In de loop van het gerechtelijk onderzoek werden de ex-bestuurders in verdenking gesteld omdat zij de beleggers onvoldoende zouden hebben geïnformeerd over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de VS, ten tijde van de overname van ABN Amro.

In een eerste fase besloot het Brusselse parket hen onder meer te vervolgen voor valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen en oplichting. Na bijkomend onderzoek kwam het parket tot de conclusie dat het niet zeker was dat het misdrijf van valsheid in jaarrekeningen kon worden aangetoond.

Door het wegvallen van die tenlastelegging waren volgens het parket van Brussel ook de andere feiten verjaard. Bovendien was in Nederland een schikking afgesloten waarbij zo’n 290.000 beleggers zich aanmeldden om een schadevergoeding te krijgen voor een totaalbedrag van 1,3 miljard euro.

In 2018 besliste het Brusselse parket al om niemand meer te vervolgen. ‘Onze prioriteit was dat de slachtoffers vergoed zouden worden, en dat is ook het geval’, klonk het. Of dat via een strafproces of via een schikking was, was van ondergeschikt belang.

Het grootste deel van de aandeelhouders die zich burgerlijke partij hadden gesteld, had die schikking aanvaard en trok zijn burgerlijke partijstelling in. Een 150-tal aandeelhouders besloot de schikking niet te aanvaarden en dringt bij monde van hun advocaat, Mischael Modrikamen, aan op een doorverwijzing en een proces voor de correctionele rechtbank. Modrikamen bekijkt nu of hij in beroep gaat.

Verzekeringsgroep Ageas, de beursgenoteerde opvolger van het vroegere Fortis, reageert ‘bijzonder verheugd’ dat hij niet doorverwezen wordt naar de strafrechter. ‘Met deze nieuwe belangrijke stap in de afwikkeling van de zaken uit het verleden, kan de groep zich nog meer richten op de verdere ontwikkeling van zijn verzekeringsactiviteiten.’

Na het Fortis-debacle tijdens de financiële crisis zette de verzekeringstak de activiteiten voort onder de naam Ageas. Het Franse BNP Paribas kocht de bankactiviteiten van Fortis op. (blg)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten