Coronacrisis slaat gat in begroting van scholen. Katholiek onderwijs vraagt 14,6 miljoen euro extra

 

 ©  Photo News

De overheid compenseert slechts twee derde van de gemaakte kosten en gemiste inkomsten van scholen. Dat blijkt na een steekproef van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij 258 scholen. Scholen investeren massaal in hygiënisch materiaal om leerlingen en personeel veilig op school te ontvangen.

“We verwachten dat een bijkomende investering van 14,6 miljoen euro nodig zal zijn om de begrotingen van vorig schooljaar te doen kloppen voor de katholieke scholen en internaten”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Scholen nemen verregaande maatregelen om een veilige omgeving te creëren en investeren zwaar in middelen en mankracht, maar moeten het hoofd boven water kunnen houden.”

Te veel uitgaven, te weinig inkomsten

De investeringen in hygiëne en persoonlijke bescherming waren met 11 miljoen euro goed voor 29% van de uitgaven. Het gaat om kosten van schoonmaak en producten zoals zeep, handgels, mondmaskers, plexiglas. Aan sanitaire voorzieningen als wastafels en vuilbakken besteedden scholen 1 miljoen euro.

De gemiste inkomsten van schoolfeesten, opendeurdagen, mosselfestijnen en kaas- en wijnavonden – belangrijk voor katholieke scholen om de rekening in balans te houden – bedragen eveneens 11 miljoen euro, en 29% van het totaal.

Voor het geheel komt de coronarekening voor de katholieke scholen en internaten op 39 miljoen euro. Voor heel Vlaanderen voorzag de Vlaamse regering 39 miljoen euro aan compensaties (25,5 miljoen voor hygiënisch materiaal, 8,5 miljoen als tussenkomst voor schooluitstappen en gemiste inkomsten, 4 miljoen voor ICT en 0,5 miljoen voor de internaten). Daarvan gaat 24,5 miljoen naar het katholiek onderwijs. Een eenvoudige rekensom leert dat 14,5 miljoen euro, dus iets meer dan één derde, niet gecompenseerd werd.

Uit de enquête blijkt ook dat katholieke internaten voor 4,6 miljoen aan bijkomende kosten en gemiste inkomsten rapporteren. Alle Vlaamse internaten kunnen voorlopig rekenen op een compensatie van 499 000 euro voor internen; de katholieke internaten ontvangen hieruit 384 000 euro. Als de katholieke internaten de resterende 4 miljoen euro extra kosten en gemiste inkomsten zelf moeten ophoesten, betekent dit 21% van de 20 miljoen aan werkingsmiddelen die zij vorig schooljaar hadden.

Scholen dankbaar, maar ook bevreesd

“Veiligheidsmaterialen aankopen, extra poetsuren, dure individuele verpakkingen van voedingswaren en terugbetalingen van internaatgelden aan ouders gaven ons een financiële aderlating”, zegt Arnold Stroobant, internaatsbeheerder Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

“De coronaperiode van maart tot juni heeft ervoor gezorgd dat we een financiële klap gekregen hebben”, zegt Katrien Smet, internaatsbeheerder Sint-Jozef Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. “Door het verplicht werken in fysiek gescheiden bubbels konden we maar twintig internen opvangen en liepen we maandelijks huurinkomsten van vijftig internen mis. Tegelijk bleef onze personeelskost even groot om de fysiek gescheiden groepen op te vangen en hadden we extra kosten voor onder andere de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel en onze internen.”

“Na de tsunami aan coronakosten betekenden de compensaties een reddingsboei, maar we zijn nog niet op het droge”, zegt Dirk Baeyens, directeur van vrije basisschool den Heuvel in Kalmthout. “De subsidies dekten een derde van de kosten die we maakten en van de opbrengsten die we misten. En een crisis legt altijd fundamentele pijnpunten bloot. Voor het basisonderwijs is dit de historische onderfinanciering, het gebrek aan professionele omkadering en een verouderd gebouwenpatrimonium.”

“We zijn dankbaar voor de bijkomende ICT-middelen”, zegt Ivan Schalley, directeur van het Hartencollege in Ninove. “De recente compensatie voor de extra kosten voor de veiligheidsmaatregelen en de gemiste inkomsten zijn echter onvoldoende. Extra veiligheidsmateriaal en poetspersoneel of les- en sportmateriaal voor de leerlingen? Voor deze verscheurende keuze staan we nu dagelijks.”

 (thv)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten