Abonnee worden? Kies je leesformule

Wat is er geworden van zijn medeleerlingen van Latijn-Grieks in 1989? Onze reporter trok op onderzoek

De klas van toen, aflevering 2

Wat is er geworden van zijn medeleerlingen van Latijn-Grieks in 1989? Onze reporter trok op onderzoek

Wat reken- en vertaalwerk: De aandachtige lezer heeft ongetwijfeld de ingekaderde tekst op de foto opgemerkt. Het was een traditie om aan de klasfoto van afstuderende leerlingen Latijn en Grieks een chronogram of jaardicht toe te voegen. Dat is een Latijnse zin waarbij het jaar van afstuderen af te leiden valt uit de optelsom van de letters die een Romeins cijfer voorstellen, in dit geval 1989. De zin betekent: “Al deze jongelingen bedanken oprecht hun wijze leidsman van waarachtige humane ontwikkeling, evenals hun levendige, welbespraakte beschermer.” Foto: Foto’s: jhs, mvb, Dvt, kve, ccf, MHb, lva, gb, muv, Omb

Witte sokken waren in. Het was dan ook 1989, geboortejaar van VTM, van Samson & Gert en The Simpsons. Vijf jaar hadden we samengezeten. Sommigen zes, enkelen zelfs twaalf. Wij, de Grieken, de elite van een eliteschool die uitgesproken Vlaams en katholiek was. Een ferm jaar, zei iedereen.

Tom de Leur

WAS VROEGER: Een middenmotor, slecht in wiskunde, fysica en chemie. Binnen de klas lid van De Bende van Vier en De Vriendjes.

STUDIE: Pers- en communicatiewetenschappen.

IS NU: Journalist bij ...

AANGERADEN