Vlaams minister-president Jambon vraagt Britse ambassadeur om uitleg over Brexit-strategie: “Ben geschrokken van de Britse houding”

Bron © BELGA

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) Foto: Photo News

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal met de Britse ambassadeur in ons land overleg plegen over het voornemen van de regering in Londen om het Europees terugtrekkingsakkoord “opnieuw open te breken”. Dat heeft Jambon dinsdag gezegd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Met haar ‘internal market bill’ wil Londen naar eigen zeggen de integriteit van het Verenigd Koninkrijk vrijwaren in het geval van een ‘no deal’, maar het behoudt zich wel het recht voor bepaalde bepalingen van het terugtrekkingsakkoord naast zich neer te leggen.

Het terugtrekkingsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vorig jaar overeenkwamen maakte de Brexit op 31 januari formeel mogelijk. Aansluitend trad evenwel een overgangsperiode in werking die Londen en Brussel de kans moet geven een akkoord over de toekomstige handelsrelaties te sluiten. Op 1 januari 2021 komt aan die transitieperiode een einde, zonder dat er al uitzicht is op een handelsakkoord. Meer zelfs: door het Britse voornemen om het brexit-akkoord te “verduidelijken”, dreigt Londen zijn internationale rechtsverplichtingen met de voeten te treden.

“Ik, en velen samen met mij, ben geschrokken van de Britse houding bij monde van Brexit-onderhandelaar David Frost en premier Johnson ‘himself’ over de onderhandelingen en het voornemen om het terugtrekkingsakkoordopnieuw open te breken”, zei minister-president Jambon dinsdag in commissie. “Ik zal hierover dan ook in overleg gaan met de Britse ambassadeur.”

Het gesprek tussen Jambon en ambassadeur Martin Shearman vindt op dinsdag 29 september plaats. Met een kwinkslag voegde Jambon eraan toe: “Moest ik mij dat binnen 2,5 jaar niet meer herinneren, gelieve mij daar dan te gepasten tijde aan te herinneren.” Alvast bij oppositiepartij Groen werd die verwijzing naar de zaak-Chovanec maar weinig gesmaakt.

Jambon zei nog dat ook bij gebrek aan een akkoord tegen eind oktober, iedereen zijn kalmte moet bewaren. Hij wil dat de onderhandelaars “tot de laatste seconde” blijven praten. Maar “gezien het moeizame verloop roep ik burgers, bedrijven en overheden op om de voorbereidingen op een slechte afloop opnieuw op te starten of voort te zetten”.

Door jvh
AANGERADEN