Eén op drie freelancers ziet zwarte sneeuw (maar keert het zelfstandigenbestaan toch de rug niet toe)

Eén op drie freelancers ziet zwarte sneeuw (maar keert het zelfstandigenbestaan toch de rug niet toe)

Foto: Getty Images/iStockphoto

De coronacrisis is een zware klap voor de freelancers in België. Eén op de drie komt niet meer uit de kosten. Er zitten acht keer zoveel freelancers in financiële moeilijkheden als vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van zelfstandigenorganisatie Unizo. Opvallend: ondanks de geldproblemen zegt amper 4 procent dat ze niet opnieuw voor het zelfstandigenbestaan zou kiezen.

Dat de coronacrisis zwaar weegt op de Belgische economie, is een understatement. Uit nieuwe cijfers blijkt nu duidelijk dat freelancers in de hoek zitten waar de klappen vallen. Ze zagen de voorbije maanden hun inkomsten verschrompelen, in die mate dat 32 procent niet meer genoeg verdient om uit de kosten te raken.

Eén op de drie dus. Dat zijn er acht keer zoveel als in hetzelfde Unizo Freelancer Focus-rapport van vorig jaar. Toen zat nog maar 4 procent in de moeilijkheden. Vóór corona gaf nog 80 procent aan goed tot zeer goed te verdienen, nu is dat aandeel gedaald naar 44 procent. Het aandeel dat net rondkomt,is gestegen van 15 naar 24 procent.

De verklaring is niet ver te zoeken: freelancers zijn vaak afhankelijk van een klein aantal opdrachtgevers. En nu die opdrachtgevers door de crisis in de kosten knippen, staat het budget voor externe krachten bovenaan de lijst.

Freelancers in België zijn er in alle sectoren. Consultants en grafisch vormgevers, vertalers en copywriters, informatici en fotografen: ze zijn er in alle vormen en maten. Het gros van de freelancers geeft advies rond bedrijfsbeheer en communicatie, 10 procent zit in de creatieve sector. “Meteen ook sectoren en activiteiten die erg gevoelig zijn gebleken voor de impact van corona”, zegt Danny Van Assche van Unizo. “In ons rapport geeft 61% van de opdrachtgevers toe dat ze door corona geschrapt hebben in hun opdrachten aan freelancers, waarbij bespaard werd op onder meer adviesverlening.”

Ook het aantal freelancers stijgt minder dan vroeger, zo blijkt uit cijfers van Graydon, een bedrijf dat financiële dienstverlening aanbiedt. Er zijn er nu in totaal 175.806 in Vlaanderen en Brussel, 5 procent meer dan vorig jaar. Maar in de jaren ervoor was de stijging nog sterker.

De helft van de freelancers zegt bezorgd te zijn over het vinden van opdrachten en klanten. Toch geven de bestaande freelancers de moed niet op. 85 procent kiest doelbewust voor het zelfstandigenstatuut. Amper 4 procent zegt onomwonden dat ze vandaag niet meer dezelfde keuze zou maken.

“Het toont nog maar eens aan dat freelancers volbloedzelfstandigen zijn, die achter hun keuze blijven staan, in goede en kwade dagen”, zegt Van Assche. De persoonlijke vrijheid, het autonoom werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda zijn de doorslaggevende argumenten.

Unizo vraagt de regering om freelancers geen tussenstatuut te geven, maar hen te erkennen als echte zelfstandigen. De enquête toont volgens de organisatie aan dat het niet gaat om schijnzelfstandigen, maar om mensen die bewust voor hun onafhankelijke statuut kiezen.

AANGERADEN