Komen er versoepelingen? Moeten we ons zorgen maken over stijgende cijfers? Ruziënde experts moeten het eens raken

Gezondheidseconoom Lieven Annemans en viroloog Marc Van Ranst. 

Celeval, het adviesorgaan van de Nationale Veiligheidsraad, zet haar tocht verder, ondanks interne strubbelingen. Toch proberen ze de rangen nu te sluiten, omdat er tegen woensdag een coherent advies op tafel moet liggen. Zijn de stijgende cijfers verontrustend of niet? Moet de bubbel behouden blijven? Er zijn enkele belangrijke vragen waar ze het eens over moeten raken. Wij lieten ze nu al beantwoorden door experts.

Hannes Heynderickx en Farid El Mabrouk
Aangeboden door onze partners