Gekapt bos onvoldoende gecompenseerd, Demir belooft beterschap

Bron © BELGA

Foto: flip franssen

Het Vlaamse Boscompensatiefonds doet onvoldoende wat het moet doen, namelijk gekapt bos compenseren. Volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) werd tussen 2014 en 2019 24 miljoen euro in het fonds gestort, goed voor een compensatie van 990 hectare. Maar daarvan is maar de helft, 490 hectare, effectief aangeplant. Huidig minister Zuhal Demir (N-VA) geeft toe dat het mechanisme in het verleden niet goed werkte. Zij wil het over een andere boeg gooien. “Tijdens deze legislatuur zal geen verdere achterstand opgebouwd worden. Elke te compenseren boom zal effectief gecompenseerd worden”, klinkt het.

Wie bos wil kappen in Vlaanderen, moet zelf voor nieuw bos zorgen of geld neertellen voor de compensatie van het gekapte bos. Met die compensatie wordt dan elders herbebossing gefinancierd. Dat boscompensatiemechanisme is al bijna 20 jaar oud, maar er is al langer kritiek op de werking en de resultaten.

“In de praktijk bestaat een groot verschil tussen het aantal hectare dat op deze manier bebost moet worden, en wat er effectief bebost werd”, zegt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. “In de vorige legislatuur (periode 2014 - 2019) werd in totaal zo’n 24 miljoen euro gestort in het boscompensatiefonds, goed voor een boscompensatie van 990 hectare. Met dit geld plantte de Vlaamse overheid uiteindelijk slechts 490 hectare bos aan. Dat is net niet de helft. De Vlaamse overheid heeft dus nog een bebossingsachterstand van 500 hectare voor de vorige legislatuur.”

“Zal ontbossing sterker afremmen”

Huidig Vlaams minister Zuhal Demir erkent de problemen met het compensatiemechanisme. Meer zelfs, gekeken over de hele periode 2001-2019 is er netto 1.900 ha te weinig gecompenseerd.

Demir benadrukt dat zij niet verantwoordelijk is voor het beleid van haar voorgangers. Zij noemt de manier van werken “onaanvaardbaar”, wil het over een andere boeg gooien en belooft dat er deze legislatuur geen verdere achterstand zal komen in de compensatie van bossen. “Elke te compenseren boom zal effectief gecompenseerd worden”, aldus Demir. Zij wil nog dit jaar werk maken van verstrengingen. “Ontbossingen zullen nog sterker afgeremd worden én het compensatiesysteem, dat Groen destijds mee invoerde, zal sluitender gemaakt worden. De drempel voor ontbossing zal daarbij hoger worden”, luidt het.

AANGERADEN