Verenigde Staten kondigen nieuwe sancties aan tegen Iran

Bron © BELGA

Foto: REUTERS

In de strijd rond het nucleaire programma van Iran heeft de Amerikaanse regering nieuwe sancties aangekondigd tegen het Iraanse ministerie van Defensie en andere eenheden die verbonden zijn met het Iraanse leger. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had maandag ook een duidelijke waarschuwing voor wie zich inlaat met wapenverkoop aan Teheran. “Als je het wapenembargo tegen Iran schendt, riskeer je sancties.”

President Donald Trump ondertekende een beschikking op basis waarvan sancties mogelijk zijn. Een en ander is een reactie op het feit dat de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties geen verlenging van het wapenembargo tegen Iran konden doordrukken. Dat embargo loopt op 18 oktober ten einde.

De Amerikaanse regering speelde het voorbije weekeinde soloslim door te stellen dat de VN-sancties tegen Iran opnieuw van kracht zijn. Die waren na het internationale atoomakkoord van 2015 opgeschort. De VS stapten in mei 2018 echter eenzijdig uit het internationale akkoord met Iran. De vraag is dan ook of de VS de sancties weer kunnen invoeren door het zogenaamde snapbackmechanisme te activeren.

Die procedure zit vervat in de VN-resolutie, die het nucleaire akkoord in internationaal recht vertaalt. De procedure kan ertoe leiden dat de sancties tegen Iran binnen de maand heringevoerd kunnen worden indien Teheran zijn verplichtingen niet meer naleeft. De sancties waren opgeheven in ruil voor de toezegging van Iran dat het geen kernwapens zou ontwikkelen.

Het probleem is echter dat de VS twee jaar geleden unilateraal uit het internationale akkoord met Iran zijn gestapt. Vrijwel alle leden van de VN-Veiligheidsraad vinden dan ook dat Washington de procedure niet meer kan inroepen en dat de hele demarche zonder juridisch gevolg is.

AANGERADEN