Federatie Kinderopvang wil heropwaardering van de sector en vraagt meer middelen

Bron © BELGA

Foto: Photo News

De Federatie Kinderopvang, het door Unizo opgerichte netwerk van kinderopvanginitiatieven, pleit voor een heropwaardering van de kinderopvang. Het imago van de sector staat onder druk. Om kwaliteitsvolle kinderopvang te bieden, moeten de budgetten sneller omhoog en moet het personeel ook een betere opleiding en verloning krijgen.

Vandaag verdienen kinderverzorgsters nog steeds onder het gemiddelde. Van alle essentiële beroepen, zoals zorgkundigen, winkelpersoneel en vuilnisophalers, verdient het verzorgende personeel in kinderdagverblijven en crèches zelfs het minst.

Volgens de Federatie Kinderopvang, die in 2018 werd opgericht en intussen 100 leden en zo’n 7.000 opvangplaatsen telt, kampt de kinderopvangsector nog al te vaak met een verkeerd en wat achterhaald imago. Kinderopvang wordt nog te vaak gezien als ‘maar een opvang of babysit’, terwijl onderzoek na onderzoek het belang van de eerste levensjaren aantoont in de verdere ontwikkeling van een kind. “Kinderopvang is voor veel ouders nog steeds de (noodgedwongen) oplossing voor een opvangprobleem. Daar waar ouders de kleuterschool zien als de start van een pedagogisch proces”, klinkt het.

De federatie wil het maatschappelijke, sociale en pedagogische belang van de kinderopvang graag in de verf zetten. Om het imago van de sector op te waarderen, zijn volgens de federatie uiteenlopende ingrepen nodig. Zo moet een job in de sector aantrekkelijker worden gemaakt. Een betere opleiding en ondersteuning van het personeel en een “eerlijke en rechtvaardige” verloning zijn daarbij cruciaal. Federatie Kinderopvang vraagt de Vlaamse regering “volwaardig te investeren in de kinderopvang”.

Om aan de (kwaliteits)eisen van de overheid en de ouders te voldoen, moeten ook de budgetten voor de kinderopvang omhoog, en sneller dan nu het geval is. De federatie betreurt dan ook dat de beloofde gelijkschakeling van de subsidies in de sector met jaren is uitgesteld. Bij de grote hervorming van de kinderopvang in 2013 besliste de vorige Vlaamse regering om de subsidies in de sector gelijk te schakelen tegen 1 april 2020. Maar die timing werd niet gehaald en het zal nog jaren duren vooraleer het gat volledig is dichtgereden.

Federatie Kinderopvang vraagt de Vlaamse regering werk te maken van “een gelijk speelveld voor ouders, werkgevers en ondernemers en werknemers”.

AANGERADEN