Veiligheidsraad verwees rapport van adviesgroep naar prullenbak, maar wat als ze de adviezen tóch volgden?

De jongste Veiligheidsraad maakte brandhout van het rapport van haar adviesorgaan. Maar hoe zouden we leven mocht de politiek het advies toch gevolgd hebben?

Het rapport van adviesorgaan Celeval is naar de prullenmand verwezen door de Nationale Veiligheidsraad. Dat bracht deze krant naar buiten. Maar hoe zouden we nu leven mocht het advies het tóch gehaald hebben? Een barometer zou ons hele leven in detail regelen, met concrete doelen voor het moment dat de coronacurve daalt of stijgt.

Volgens die barometer zou het hele land zich vandaag in code oranje bevinden, want België heeft de drempel van 57 coronagerelateerde hospitalisaties per dag overschreden. En die oranje kleur zou zware gevolgen hebben voor ons dagelijks leven.

Celeval stelde voor onder deze omstandigheden contacten buiten het gezin strikt te beperken tot 3. Een groot verschil met de maatregel die het uiteindelijk gehaald heeft: een aanbeveling – geen verplichting – om 5 nauwe contacten op maandbasis te kiezen.

Over een andere hoeksteen van het Celeval-advies – het beperken van aanwezigen in een bepaalde ruimte op basis van de oppervlakte – is door de politici met geen woord gerept. “Een hallucinant voorstel”, vonden ze het. Mocht die maatregel er tóch gekomen zijn, dan zou iedereen in deze “oranje tijden” ten alle tijde vier vierkante meter om zich heen moeten kunnen houden. Een feestzaal zou bijgevolg het maximumaantal feestgangers eigenhandig kunnen berekenen. Maar ook in de privésfeer zou de regel gelden: een appartementsbewoner kan dan een pak minder gasten ontvangen dan een bewoner van een villa.

Bij 172 dagelijkse hospitalisaties zouden we moeten schakelen naar code rood. In zo’n scenario kunnen we maar één persoon buiten ons gezin zien, en moeten we per individu tien vierkante meter ruimte vrijhouden.

Door Hannes Heynderickx