Antwerpen geeft eenmalige extra premie aan gezinnen in armoede

Bron © BELGA

Gezinnen die het hoofd amper boven water konden houden, gingen plots kopje onder”, zegt schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a).

De stad Antwerpen geeft aan 6.700 kwetsbare inwoners een eenmalige septemberpremie van 380 euro. Het gaat om gezinnen met kinderen waarvan de ouders werkloos zijn of van een leefloon genieten en een private woning huren. Het bedrag wordt automatisch toegekend. De stad trekt hiervoor 2,5 miljoen euro uit in het Antwerps relancefonds.

“De septembermaand is voor vele huishoudens een pittige periode waarin de extra rekeningen snel opstapelen. Zeker gezinnen in armoede kunnen dan nog moeilijker rondkomen. De coronacrisis heeft er bovendien bij velen extra zwaar ingehakt: heel wat Antwerpenaars zagen hun inkomen dalen. Gezinnen die het hoofd amper boven water konden houden, gingen plots kopje onder”, zegt schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a).

Uit een onderzoek van Covivat naar huishoudbudgetten en sociale minima in de lockdown blijkt dat de laagste werkloosheidsuitkeringen en de leeflonen nauwelijks volstaan om niet uit te stellen uitgaven zoals huur of voeding mee te betalen. Voor andere uitgaven zoals kledij of woningonderhoud is al helemaal geen ruimte meer. Heel wat gezinnen die het moeilijk hebben, wonen in steden. Hun perspectieven op werk en activering zijn op dit moment weinig rooskleurig.

Met de extra toelage van 380 euro wil de stad de huurkost verlichten van kwetsbare gezinnen die op de private markt huren zodat ook hun koopkracht stijgt. De stad kiest bewust voor een administratief lichte procedure en stort het bedrag automatisch op de rekeningnummers. De septemberpremie wordt eerstdaags uitbetaald.

Daarnaast besliste het Antwerpse stadsbestuur om gezinnen waar niemand werkt een Klimpremie te geven. Het gaat hierbij in totaal om zo’n 2.700 Antwerpse gezinnen met een leefloon. In tegenstelling tot het septembergeld wordt de hoogte van de Antwerpse Klimpremie bepaald door de gezinssituatie. Gemiddeld is iedere maand 106 euro voorzien, maar dit bedrag kan sterk variëren. Het huidige gezinsinkomen wordt daarbij afgezet tegenover het menswaardig minimum. De eerste Klimpremies werden in september al toegekend.

AANGERADEN
Meest recent