Kapel herrijst in vroegere dodenbocht aan de Zavel

Foto: PEL

Lochristi / Zeveneken -

De kapel ter herdenking van de verkeersslachtoffers in Zeveneken wordt op een nieuwe plaats heropgebouwd. Dit was noodzakelijk omwille van de heraanleg van de N70 die van start is gegaan.

Met Elisabeth Temmerman viel in 1921 een eerste dodelijk verkeersslachtoffer in Zeveneken en dit was een voorbode voor veel meer menselijk leed. De rijksweg Gent-Antwerpen (N70) slingerde toen met zijn talrijke bochten als een slang door Zeveneken. “Tussen de kilometerpaaltjes 13.1 en 13.5 stond geen enkele boom zonder akelige verkeersverminkingen “, schreef Maurits Broeckhove in het tijdschrift Oostvlaamse Zanten in 1979.

Toen de wagens hun intrede deden na de Tweede Wereldoorlog ging er nauwelijks een week voorbij zonder ongeval en het aantal dodelijke slachtoffers _ naar verluid lieten meer dan 500 mensen het leven in deze dodenbocht _ was niet meer te tellen. Onderpastoor Andries noteerde tussen de Doorgang op Lokeren en de "Lozen Boer" aan de grens met Lochristi maar liefst 254 verkeersdoden tussen 1950 en 1964, In 1965 kwam een eerste kentering. De bomen langs de weg werden geveld, het wegdek rechtgetrokken en gevoelig verbreed. Het gevolg was wel dat de Zavelkapel, die dateerde van 1864 moest verdwijnen.

Kapel herrijst in vroegere dodenbocht aan de Zavel
Een (onvolledige) lijst van de slachtoffers kreeg ook een plaats in de kapel.

Tussen de nieuwe en de oude weg, die bleef bestaan omdat er huizen langs stonden, ontstond een soort niemandsland dat tot een ware wildernis uitgroeide Door de komst van de E3 autosnelweg (nu E17) in 1969 daalde het verkeer op de rijksweg merkelijk. door de ingebruikname van de E3-autosnelweg.

Kapel herrijst in vroegere dodenbocht aan de Zavel
Inhuldiging van de kapel in 1978 Foto: IF

Tijdens het ‘Jaar van het dorp’ in 1978 nam de dorpsraad van Zeveneken, onder impuls van onderpastoor Meuleman, het initiatief de verdwenen Zavelkapel herop te bouwen, in hoofdzaak om de nagedachtenis te eren van de talrijke verkeersslachtoffers die in de beruchte dodenbocht het leven verloren. Het ‘Beheer van Wegen en Verkeer’ schonk een deel van het niemandsland weg en met de afbraakstenen van de oude kantschool uit de Hoekstraat werd de nieuwe kapel opgetrokken. In de kapel kregen het Onze-Lieve-Vrouwebeeld en de kandelaren van de in 1965 afgebroken kapel een nieuw onderkomen.

Kapel herrijst in vroegere dodenbocht aan de Zavel
Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld werd in 1978 gerestaureerd door Albert Vispoel Foto: PEL

Door de herinrichting van de doortocht Zeveneken moest men op zoek naar een nieuwe plaats voor de kapel. De heropbouw is inmiddels opgestart aan de andere kant van het ‘niemandsland’ een 200-tal meter verder.

Meest gelezen uit de buurt
Meest recent