Fusie tussen Limburgse gemeenten Ham en Tessenderlo in de maak

Bron © BELGA
Tessenderlo / Ham -

De Limburgse gemeenten Ham en Tessenderlo onderzoeken of een vrijwillige fusie haalbaar is. De schepencolleges van beide gemeenten hebben de voorbije weken besloten om daarvoor een gezamenlijke kerngroep op te richten. “Zo’n voorafgaand onderzoek is nodig, om nadien de eventuele gemeenteraadsbeslissing te nemen over de start van het formele traject naar een feitelijke samenvoeging van onze twee gemeenten”, klinkt het bij burgemeester van Ham Marc Heselmans (CD&V) en zijn ambtgenoot in Tessenderlo Fons Verwimp (Sp.a-Spil).

De kerngroep moet de mogelijkheden en kansen van een eventuele fusie van de gemeenten Ham en Tessenderlo in kaart brengen. Daarna wordt een voorstel tot beslissing voorgelegd aan de gemeenteraden. “Beide West-Limburgse gemeenten voelen zich al langer met elkaar verbonden en in het verleden werd al eens een fusie-ballonnetje opgelaten. Nu werd er besloten om in overleg tussen politiek en administratie een fusie effectief te onderzoeken”, verduidelijkt Nico Engelen (Open Vld), schepen in Ham.

Openheid

De kerngroep bestaat uit burgemeester Marc Heselmans (CD&V) en schepen Nico Engelen (Open Vld) van de gemeente Ham, burgemeester Fons Verwimp (Sp.a-Spil) en schepen Stefan Govaerts (CD&V) van de gemeente Tessenderlo, de beide algemeen directeurs Tom Thijsmans en Erik Accou, en de beide financieel directeurs Karolien Alders en Tom Segers.

Heselmans wijst op de impact voor de werknemers van de beide besturen en beklemtoont dat ook de administraties mee betrokken zullen worden. “Dit onderzoek moet in alle openheid en met de betrokkenheid van alle politieke fracties in de beide gemeenten gevoerd worden”, vult Verwimp aan. “Een fusie heeft een directe impact op elke inwoner zodat ook elke inwoner via zijn politieke verkozene vertegenwoordigd moet worden.”

AANGERADEN