Oeps, foutje: Ducarme kan niet naar Waalse regering door over het hoofd geziene regel

Denis Ducarme (MR) 

Denis Ducarme (MR) ©  ISOPIX

Denis Ducarme (MR) verhuist dan toch niet naar de Waalse regering. De gewezen federale minister zou daar de plaats innemen van partijgenote Valérie De Bue, maar botst op een decreet uit 2019 dat voorschrijft dat de Waalse regering voor een derde uit vrouwen bestaat. Door het vertrek van De Bue zouden er nog maar twee vrouwen overblijven op een totaal van acht ministers.

jvhBron: BELGA

Ducarme was tot vanmorgen bevoegd voor Landbouw, Zelfstandigen en Middenstand in de federale regering. In de nieuwe regering is er echter geen plaats meer voor hem. Het plan was dat hij bevoegd zou worden voor Ambtenarenzaken, Toerisme en Verkeersveiligheid in de Waalse regering, waardoor De Bue fractieleider zou worden in het parlement van de Franse Gemeenschap.

Maar dat is buiten de waard gerekend: een decreet schrijft immers pariteitsregels voor de Waalse regering voor. Als Céline Tellier (Ecolo) en Christie Morreale (PS) als enige vrouwen in de regering-Di Rupo zouden overblijven, worden die regels met de voeten getreden.

Ducarme wordt dan ook toch geen Waals minister, maar moet zich tevredenstellen met het fractieleiderschap in de Kamer, een functie die hij in het verleden al bekleedde.

LEES OOK

Nu in het nieuws