Epidemioloog Marius Gilbert: “Waarom werden griepplannen voor rusthuizen niet in aangepaste vorm toegepast?”

Marius Gilbert 

Marius Gilbert ©  BELGAIMAGE

Waarom werden de bestaande griepplannen voor de Brusselse rusthuizen niet aangepast voor de Covid 19-pandemie? Dat vroeg epidemioloog Marius Gilbert zich donderdag af in de Brusselse coronacommissie. Gilbert schetste het tijdsverloop van de Covid-crisis en stond stil bij de specifieke kwetsbaarheden van het Brussels Gewest voor pandemieën.

jvhBron: BELGA

De Brusselse coronacommissie heeft donderdagochtend haar hoorzittingen gestart met epidemioloog Marius Gilbert, hoofdonderzoeker van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) aan de Université Libre de Bruxelles, die vorige week wegens tijdsgebrek uit het corona-adviesorgaan Celeval stapte.

Gilbert wees erop dat er plannen waren uitgewerkt voor de beheersing van zorginfecties in woon- en zorgcentra. Die hadden volgens hem mits kleine aanpassingen kunnen worden toegepast voor Covid 19-pandemie. Waarom de plannen niet werden uitgerold, kon hij evenwel niet zeggen.

De epidemioloog stond ook stil bij de specifieke kwetsbaarheid van het Brusselse Gewest bij pandemieën. Brussel is een stadsgewest met een hoge bevolkingsdichtheid. Daarbij komen nog andere elementen van kwetsbaarheid, zoals de leeftijdspyramide (rusthuizen). Ook de algemene gezondheidstoestand is van belang. Mensen met hartziekten en obesitas, die erg gevoelig zijn voor coronabesmettingen, komen vooral voor in de lagere sociale klassen.

Daarnaast is het Brussels Gewest een kruispunt in mobiliteit dat vele internationale instellingen huisvest. De communicatie met heel wat bevolkingsgroepen verloopt ook erg moeilijk, stelde Gilbert vast. Tenslotte speelt ook de capaciteit om de maatregelen na te leven een rol. Zo beschikken heel wat Brusselaars niet over een woning met een tuin.

Marius Gilbert ging ook uitgebreid in op de problemen van de rusthuizen door het gebrek aan beschermingsmateriaal en testcapaciteit vanaf het begin van de crisis. De internationale tekorten hadden ook een invloed op de strategieën van de overheden, die achteraf fout bleken te zijn (zoals de aanbevelingen over mondmaskers) of dramatische gevolgen hadden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten