Ondernemingsrechtbank buigt zich over collectieve vordering Test Aankoop tegen Ryanair

Bron © BELGA

Foto: REUTERS

Voor de Brusselse ondernemingsrechtbank hebben de advocaten van consumentenorganisatie Test Aankoop en vliegtuigmaatschappij Ryanair dinsdag hun pleidooien gehouden in het geschil over de collectieve rechtsvordering die Test Aankoop heeft ingesteld tegen de lagekostenmaatschappij. Die vordering kwam er omdat Ryanair weigerde om consumenten te vergoeden die hun vlucht geannuleerd zagen door een staking van het Ryanair-personeel in 2018. Voorlopig beperken de pleidooien, die nog voortgaan op 27 oktober, zich tot de ontvankelijkheid van de collectieve vordering.

In de zomer van 2018 leidde een groot sociaal conflict bij Ryanair tot annulaties en vertragingen van tientallen vluchten. Volgens Test Aankoop ging het om 172 vluchten die getroffen werden.

De Europese regelgeving en rechtspraak voorzien dat reizigers in een dergelijk geval recht hebben op een schadevergoeding maar Ryanair zou tot op heden geweigerd hebben die te betalen, ondanks pogingen om tot een akkoord te komen. Test Aankoop startte daarom in juli 2019 een collectieve rechtsvordering tegen de Ierse lagekostenmaatschappij.

Ongegrond

“Ryanair heeft steeds voet bij stuk gehouden dat het niet verplicht is om reizigers te vergoeden wanneer hun vlucht geannuleerd wordt door toedoen van een staking”, klinkt het bij Test Aankoop. “Het bedrijf voert ook aan dat alleen Ierse rechtbanken bevoegd zijn om te oordelen over consumentengeschillen tussen de reiziger en het bedrijf.”

Beide argumenten zijn volgens de consumentenorganisatie ongegrond. “Er is voldoende rechtspraak, zelfs van het Hof van Cassatie, die expliciet stelt dat de Belgische rechtbanken wel degelijk bevoegd zijn om kennis te nemen van vervoersgeschillen tussen een consument en een luchtvaartmaatschappij.”

Dinsdag voerde Ryanair ook aan dat een collectieve rechtsvordering niet de juiste manier is om de geschillen rond de staking van 2018 te beslechten. Op 27 oktober wordt er voortgepleit.

“Als onze collectieve rechtsvordering ontvankelijk is, is Ryanair immers wettelijk verplicht om met ons te onderhandelen om tot een oplossing te komen”, aldus nog Test Aankoop.

AANGERADEN
Meest recent