Studie: “70 procent meer doden bij kansarmen door corona”

Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, ziet meerdere verklaringen. ©  BELGA

Bron: BELGA

Corona slaat veel harder toe bij mensen met een lage socio-economische status dan bij de rest van de bevolking. Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten. “We moeten die mensen extra beschermen tegen de negatieve gevolgen van de pandemie”, klinkt het in De Morgen.

Uit onderzoek was al eerder gebleken dat van half maart tot half mei – grosso modo de periode van de lockdown – zo’n 50 procent meer mensen stierven in ons land dan in andere jaren. Voor het eerst tonen cijfers over leden van de Socialistische Mutualiteiten nu ook aan dat die oversterfte het grootst was bij mensen in een zwakke socio-economische positie.

Bij die groep vielen in de onderzochte periode 70 procent meer overlijdens dan in andere jaren. Voor mensen met een gemiddeld hogere socio-economische status bleef de oversterfte beperkt tot 45 procent. Het verschil is nog opmerkelijker als bewoners van woon-zorgcentra niet meegeteld worden: 45 procent oversterfte voor lagere klassen tegenover 15 procent bij hogere klassen.

Meer besmetting, slechtere gezondheid

Dat zij het zwaarst getroffen worden, heeft verschillende verklaringen. “Zij wonen vaak in slechtere leefomstandigheden, met meer mensen dicht op elkaar”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. “Zij lopen dus een groter risico op besmetting. Ze leven ook vaker geïsoleerd, en vingen misschien minder informatie op over covid en hoe ermee om te gaan.”

Daarnaast hebben mensen uit lagere klassen doorgaans een slechtere gezondheid. Omdat ze gemiddeld minder naar de dokter gaan dan meer vermogenden, kampen ze ook vaker met aandoeningen waarvan ze niet eens afweten, maar die wel het risico op complicaties bij Covid-19 verhogen.

Voor Callewaert is het duidelijk dat het coronabeleid meer aandacht moet hebben voor zwakkeren in de samenleving.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten