Aalst plant een boom voor elk kind onder 13 jaar

Foto: Veronique Van Geit

Aalst -

Via het Bomencharter, een burgerinitiatief van Jo Maes, een burger met passie voor bomen, wordt het engagement om meer bomen te planten van de lokale besturen en de partners geformaliseerd. 127 steden en gemeenten ondertekenen het Bomencharter, waaronder ook Aalst.

Het voorstel in Aalst is om 12.000 nieuwe bomen aan te planten over een tijdspanne van 6 jaar. Dit cijfer staat grosso modo gelijk aan het aantal Aalsterse kinderen jonger dan 13 jaar. Acties zoals het aanplanten van een geboortebos, de vergroening van scholen of een mogelijke groepsaankoop van bomen en struiken kunnen kaderen binnen deze campagne.

Om burgers en verenigingen zoveel mogelijk te betrekken, zal binnenkort een teller op de website van de stad geplaatst worden dat het aantal nieuw geplante bomen weergeeft”, zegt schepen van Milieu en Natuur Katrien Beulens (onafhankelijk). “Op die manier kunnen zij ook vrijblijvend hun aantallen ingeven.”

De telling eindigt op 31 december 2024.

Door Véronique Van Geit
AANGERADEN