Oppositie noemt beleidsverklaring van Brussels minister-president Vervoort “palliatieve verklaring”

Bron © BELGA

Rudi Vervoort Foto: ISOPIX

De oppositie in het Brussels Parlement geeft de beleidsverklaring die minister-president Rudi Vervoort vrijdag in het Brussels Parlement aflegde een onvoldoende. De ambitie ontbreekt, klonk het. Zo bleek zaterdag tijdens het debat over de verklaring. “Dit is beheerde achteruitgang.”

Alexia Bertrand (MR) wees erop dat het aangekondigde relanceplan geen echt relanceplan is, terwijl Gilles Verstraeten (N-VA) het had over een “palliatieve verklaring. Dit is beheerde achteruitgang”.

Uitrol 5G

N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter feliciteerde minister-president Vervoort dat hij “eindelijk, na 15 maanden na de start van uw regering, dan toch een begroting en meerjarenbegroting heeft kunnen afronden”. Maar ze betreurde dat er geen begrotingskader gegeven is. “U goochelde gisteren in uw verklaring wel met miljoenen, maar dat zegt niets als we niet het overzicht krijgen. Miljoenen aan uitgaven, over besparingen zei u niets - behalve dat u er geen mogelijk acht. Uw begrotingsminister zegt nochtans dat er wel bespaard wordt”. Daarom legde ze Vervoort een lange lijst vragen voor, over onder meer de uitrol van 5G, de besparingen, de aangekondigde aankoop van de slachthuizen en de slimme kilometerheffing.

Ambitie ontbreekt

Haar fractiegenoot Gilles Verstraeten was verwonderd over de omschrijving van Vervoort dat voedselhulp een “palliatieve maatregel” is, en wees erop dat het armoederisico vooral ligt bij zij die geen job hebben. Voor Verstraeten ontbreekt het de Brusselse regering aan ambitie en strategie als het om opleiding gaat. Hij had ook vragen bij de Phoenix-premie om de aanwerving van Brusselse werkzoekenden te steunen. “De werkgevers zitten niet te wachten op een subsidie, ze willen bekwame werknemers”, zei hij. “Deze beleidsverklaring is een palliatieve verklaring. Dit is beheerde achteruitgang, de trage dood van Brussel”, besloot Verstraeten.

“Geen relanceplan”

MR-fractieleidster Alexia Bertrand stelde vast dat het relanceplan van de Brusselse regering geen relanceplan is. “Dit is geen relanceplan, noch een investeringsstrategie. Dit is een cataloog van maatregelen uit het regeerakkoord, van maatregelen die sinds 15 jaar beloofd werden. U heeft gelijk om te wijzen op de problemen van armoede, dakloosheid, geestelijke gezondheid en het recht op eten. Het is geen relance om de essentiële en gebruikelijke activiteiten van de ziekenhuizen te behouden en tegelijk een capaciteit te hebben om COVID-19 op te vangen”.

Het gewest heeft volgens haar productieve investeringen nodig, de investeringen in tunnels zijn dit niet. “Het is niet onverantwoord om schulden te maken, maar wel om schulden te maken zonder relance”, stelde Bertrand. “In Brussel moeten we op de relance wachten, terwijl de andere gewesten al volop bezig zijn”.

Corona

Groen-fractieleider Arnaud Verstraete had kritiek op sommigen in de oppositie die “de partijbelangen laten voorgaan op het algemeen belang”. Ze vinden dat Brussel strengere maatregelen moet nemen en handhaven, terwijl een burgemeester op een bankje gaat zitten en verklaart dat hij de maatregel die net genomen is niet zal handhaven, of een minister-president bij het buitengaan van een vergadering zegt dat de horeca niet moet sluiten, terwijl dat in die vergadering net beslist werd.

Voor Dominiek Lootens (Vlaams Belang) zijn de 64 miljoen die de regering aankondigt voor tracing, testen en preventieve geneeskunde nodig, maar tonen de maatregelen aan dat de Brusselse regering in het verleden haar werk niet heeft gedaan. De coronacrisis wordt volgens hem gebruikt om structurele problemen toe te dekken.

Vaag over investeringen in openbaar vervoer

PTB-fractieleidster Françoise De Smedt hekelde het ontbreken van een concreet budget voor de gezondheidszorgen, terwijl in de beleidsverklaring wel concrete cijfers staan over leningen aan bedrijven. Ze waarschuwde dat de aangekondigde kilometerheffing de ongelijkheid zal verhogen. De regering blijft ook vaag over de investeringen in het openbaar vervoer. Voor de PTB staat het Brussels Gewest voor een sociale vloedgolf. Maar er is geen garantie dat de regering ervoor zal zorgen dat de mensen het hoofd boven water zullen kunnen houden. “Het is niet met kleine pleisters dat men een bloeding stopt”, aldus De Smedt.

AANGERADEN