De ark van Noah bestaat echt en ze ligt in Linkebeek: “Als vissen bijna uitgestorven zijn, komen wij in actie”

 © Guy Puttemans

In Nederlands-Limburg zijn onlangs vijfduizend kopvoorns uitgezet. Die soort is met uitsterven bedreigd, maar dankzij een Vlaamse ark van Noah is er weer hoop voor de vissen. “Wij houden hier alle vissoorten bij die voorkomen in Vlaanderen en die het moeilijk hebben”, zegt coördinator Johan Auwerx. “Dreigen ze uit te sterven, dan schieten wij in actie. Niet plan B dus, maar plan Z. Lukt het óns niet, dan is het voorbij.”

Chris Snick

Hoofdpunten