Ook Rekenhof vond problemen bij VRT-contracten: schending van overheidsopdrachten

Voormalig VRT-topman Paul Lembrechts   

Voormalig VRT-topman Paul Lembrechts  ©  Jimmy Kets

Bron: BELGA

Ook het Rekenhof stipte al problemen aan bij het afsluiten van contracten door de openbare omroep. Dat blijkt uit een onderzoek van vorig jaar naar de uitgaven in de periode van januari tot juni 2018.

Het Rekenhof vond verschillende inbreuken rond de mededingingsregels. “Meermaals wees de VRT een overheidsopdracht rechtstreeks aan een dienstverlener toe, zonder een overheidsopdracht te plaatsen of zonder meerdere ondernemingen te raadplegen, hoewel de overheidsopdrachtenregelgeving dat vereiste”, schrijft het controle-orgaan. “Minstens kon de VRT de raadpleging van meerdere ondernemers of de onmogelijkheid daartoe niet aantonen, bij gebrek aan stavingstukken of gemotiveerde beslissing.”

De omroep slaagt er ook niet altijd in een financieel overzicht per overeenkomst te bezorgen, stipt het Rekenhof aan. Het gebrek aan overzicht van de lopende contracten vergroot het risico dat bepaalde overeenkomst ten onrechte niet tijdig opnieuw in mededinging worden gezet.

De VRT kon bovendien geen formele interne instructies voorleggen voor opdrachten die niet of niet geheel onder de overheidsopdrachtenregelgeving vallen.

Toenmalig VRT-topman Paul Lembrechts antwoordde in een repliek op het Rekenhof-rapport. “Hierbij wenst de VRT wel de nadruk te leggen op het feit dat haar positie in het regime van de klassieke sectoren minstens vrij zeldzaam te noemen is. De VRT dient haar procedures te voeren in een uitermate commerciële omgeving, gekenmerkt door hoge creatieve, culturele, artistieke en technologische eisen voor het uitvoeren van haar dienstverlening naar een breed publiek”, schreef hij. “Zoals ook in het auditrapport vermeld wordt, is de VRT - sinds de audit van 2016 - reeds bezig met een aantal acties op het vlak van data- en document management, zodat het respecteren van de basisprincipes van de wetgeving overheidsopdrachten ten allen tijden gebeurt én ook steeds gedocumenteerd kan aangetoond worden, en dit ook voor de ‘kleinere’ aankopen.”

LEES OOK. Luc Van den Brande onder vuur als VRT-voorzitter: “Hij heeft raad van bestuur bewust onwetend gehouden, zijn positie is onhoudbaar”

LEES OOK

Nu in het nieuws