Familie Chovanec “tevreden” over rapport en aanbevelingen Hoge Raad voor Justitie

 
Bron: BELGA

De familie van Jozef Chovanec stelt met tevredenheid vast dat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) kritische bemerkingen formuleert over het verloop van het onderzoek en de werking van justitie, wat in het rapport resulteert in tien aanbevelingen. “De familie hoopt dat de diverse aanbevelingen nu ook effectief in de praktijk worden omgezet zodat dit rapport geen dode letter blijft”. Dat stelt de familie vrijdag in een reactie via haar advocaat Ann Van de Steen.

De HRJ publiceerde donderdagavond het rapport na zijn bijzonder onderzoek naar het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec, eind februari 2018 na een politie-interventie in de luchthaven van Charleroi. De HRJ zegt geen “pogingen te hebben kunnen vaststellen om wat dan ook achter te houden”.

“De familie Chovanec beseft dat de taak van de HRJ bestaat in het analyseren van de algemene werking van justitie en zij, mede gelet op het feit dat het gerechtelijk onderzoek nog lopende is, niet de mogelijkheid heeft om zich inhoudelijk uit te spreken over het dossier. De Hoge Raad voor de Justitie is geen rechter ten gronde, noch is zij een tuchtorgaan in deze zaak”, aldus de verklaring.

Ondanks deze beperkingen, stelt de familie tot “haar tevredenheid vast dat de HRJ kritische bemerkingen formuleert over het verloop van het onderzoek en de werking van justitie, hetgeen resulteert in tien aanbevelingen. Zo kan niet voorbij gegaan worden aan de vaststelling dat de Hoge Raad voor de Justitie akte neemt van het feit dat de burgerlijke partij een bijzonder actieve houding heeft aangenomen in het dossier, dit reeds vanaf de start van het dossier. Zo was het de burgerlijke partij die het gerechtelijk onderzoek diende op te starten. Ondanks het feit dat een man was overleden in een politiecel had het parket hiertoe nog geen initiatief genomen. De HRJ beveelt ter zake een evaluatie aan van de bestaande richtlijnen en gebruiken ter zake.”

LEES OOK. Agente die Hitlergroet bracht in cel: “Ik wilde een grapje maken. Twee seconden later besefte ik al dat ik in de fout was gegaan”

De familie stipt voorts aan dat de HRJ eveneens verwijst naar de tussenkomst van de kamer van inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep te Bergen. “De Hoge Raad voor de Justitie stelt vast dat dit controlemechanisme in de praktijk amper wordt gebruikt, alhoewel wettelijk voorzien. Ook hier stelt de HRJ vast dat het initiatief tot tussenkomst van de kamer van inbeschuldigingstelling kwam van de burgerlijke partij en dus niet van het openbaar ministerie.”

De familie hoopt dat de aanbevelingen nu effectief in de praktijk worden omgezet. “De familie hoopt dat het realiseren van deze aanbevelingen tot gevolg zal hebben dat overlijdens zoals dat van dhr. Chovanec in de toekomst vermeden kunnen worden en dat in ieder geval navolgende gerechtelijke onderzoeken op een meer transparante, actievere en grondigere wijze zullen worden gevoerd.”

De familie Chovanec hoopt tot slot dat, eens het gerechtelijk onderzoek is afgelopen, de zaak voor de rechter ten gronde wordt gebracht “zodat alle elementen van het onderzoek kunnen worden besproken, dewelke nu niet konden worden geëvalueerd, gelet op het geheim van het onderzoek.” In die zin neemt de familie akte van het feit dat de HRJ stelt het verslag te zullen opvolgen en “desgevallend ook grondiger zal onderzoeken nadat de rechterlijke beslissing is gewezen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten