Extra bedden in revalidatiecentra voor coronapatiënten die ziekenhuis mogen verlaten maar nog niet naar huis kunnen

De Vlaamse regering gaat ziekenhuizen ontlasten door extra buffercapaciteit te creëren via centra voor herstelverblijf en revalidatieziekenhuizen. Coronapatiënten die het ziekenhuis mogen verlaten maar nog zorg nodig hebben die ze thuis niet kunnen krijgen, kunnen tijdelijk daar terecht. In totaal gaat het om een kleine 400 bedden.

“Daar is de nodige zorginfrastructuur en opgeleid personeel reeds aanwezig”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Binnen elk erkend centrum voor herstelverblijf worden 10 bedden gereserveerd om Covidpatiënten te verzorgen, zegt Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van minister Beke. “Deze gereserveerde bedden worden ingezet om Covidpatiënten te verzorgen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen. Denk bijvoorbeeld aan mensen voor wie de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is of voor wie de regelmatige aanwezigheid van een arts of verpleegkundige noodzakelijk is. Deze opname in een centrum voor herstelverblijf kan enkel in overleg en na doorverwijzing vanuit een ziekenhuis en voor patiënten die positief testten op Covid-19.”

In Vlaanderen zijn er 9 erkende centra voor herstelverblijf. Om tien bedden te reserveren, krijgen ze een subsidie van 56 euro per dag per bed. In geval van nood kan dit omhoog naar maximaal 30 bedden per centrum.

Revalidatieziekenhuizen

Ook de 8 revalidatieziekenhuizen zullen worden ingezet om extra buffercapaciteit te creëren. “Het gaat dan in eerste instantie om non-Covidpatiënten en in tweede instantie post-Covidpatiënten, die niet meer besmettelijk zijn. Aangezien in de revalidatieziekenhuizen ook kwetsbare personen behandeld worden, zullen zij geen patiënten opnemen die nog steeds besmettelijk zijn.”

“Er zijn 1.003 erkende bedden in de revalidatieziekenhuizen. We schatten in dat hierbinnen op dit moment een buffercapaciteit van 125 bedden haalbaar is. Deze raming zal permanent bijgesteld worden. Doordat een aantal ingrepen uitgesteld worden in de algemene ziekenhuizen, neemt immers ook de nood aan revalidatie na die ingrepen tijdelijk af. De revalidatieziekenhuizen krijgen een extra forfait van 300 euro per erkend bed, mits hier ook een engagement tegenover staat om bedden te reserveren als buffer.”

In de komende dagen zal verder in overleg gegaan worden met de centra voor herstelverblijf en met de revalidatieziekenhuizen om de afspraken helemaal op punt te stellen zodat de zorg voor de patiënt optimaal georganiseerd kan worden.

LEES OOK. “We gaan naar oorlogstoestanden”: geen enkele arts wil moeten kiezen wie hij helpt, maar het zal niet anders kunnen

Door Thierry Goeman
AANGERADEN