Dermagne wil minimumwerkloosheid optrekken met 1,125 procent per jaar

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil de minimumwerkloosheidsuitkeringen en forfaitaire betalingen optrekken met 1,125 procent per jaar, in alle resterende jaren van de legislatuur. Dat staat in zijn beleidsnota.

Het optrekken van de minimumwerkloosheid maakt deel uit van een pakket maatregelen voor de meest kwetsbare personen, “die de volle impact van de coronacrisis hebben ondervonden, zowel op vlak van gezondheid als op financieel vlak”, aldus Dermagne in zijn beleidsbrief.

De stijging komt bovenop het budget in de welvaartsenveloppe en de automatische index van uitkeringen, en zou elk jaar op 1 januari ingaan, te beginnen met 1 januari 2021.

In het regeerakkoord van de regering-De Croo staat al dat de laatste uitkeringen geleidelijk aan opgetrokken zullen worden richting de armoedegrens. De meerderheid van de sociale minimumuitkeringen ligt nu nog onder die grens, die vastgelegd is op 1.184 euro per maand voor een alleenstaande.

De werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van de gezinstoestand, het beroepsverleden en het laatst verdiende loon, al wordt dat laatste wel begrensd. Dermagne engageert zich in zijn beleidsnota ook om de andere laagste sociale uitkeringen te verhogen.

AANGERADEN