Mahdi start informatiecampagne over asielprocedure in Braziliaanse gemeenschap

Bron © BELGA

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) Foto: Kris Van Exel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft een informatiecampagne gestart in de Braziliaanse gemeenschap om te vermijden dat mensen om verkeerde redenen in een asielprocedure belanden. “In het kader van goed werken asiel en migratiebeleid is correcte informatie cruciaal”, aldus Mahdi. De campagne gebeurt onder meer via Facebooklive.

Sinds juli 2020 stellen de diensten een opvallende grote stijging vast bij Brazilianen die verzoeken om internationale bescherming. Tot en met oktober 2020 gaat het over 231 verzoeken, terwijl er in de jaren ervoor amper aanvragen waren. “Door de goede monitoring van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de onmiddellijke reactie op deze plotse stijging worden lange procedures vermeden”, aldus Mahdi.

Volgens de staatssecretaris bestaat in sommige gemeenschappen soms ‘fake news’ over hun verblijfsrechten. “Met deze campagne maken we duidelijk dat de asielprocedure geen vervanging is van de procedure om een arbeidskaart te krijgen. Corona dwingt ons om het creatief aan te pakken, onder meer via Facebooklive. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar”, klinkt het.

Brazilianen blijken vaak niet op de hoogte te zijn dat ze in de asielprocedure terechtkomen en via deze weg geen kans maken op recht op verblijf. Ze halen vaak zelf geen elementen aan die wijzen op een gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer naar Brazilië, terwijl dit de grond is om als vluchteling erkend te kunnen worden. Ook leefde in de Braziliaanse gemeenschap de idee dat het onlangs afgeschafte aanmeldformulier van DVZ zou kunnen leiden tot een regularisatie. Vaak gaat het om mensen die al enige tijd in België verblijven. Zij krijgen allen informatie over vrijwillige terugkeer en hoe ze kunnen geholpen worden terug te keren naar hun land.

“Door de vele aanvragen van Brazilianen geraken onze diensten overbelast en duren de procedures te lang”, zegt Mahdi. “Samen met de diensten monitoren we dergelijke fenomenen. Onmiddellijk actie ondernemen en mensen duidelijk informeren heeft een directe impact.”

De staatssecretaris heeft het Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen gevraagd om de dossiers van deze verzoekers bij voorrang te behandelen.

Door jvh
AANGERADEN