Waarom de Belg het openbaar vervoer mijdt: kostprijs, stiptheid en ongewenst gedrag

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: BELGAIMAGE

Kostprijs, stiptheid, efficiëntie en ongewenst gedrag op trein, tram, metro en bus. Dat zijn volgens de bevraagden van een enquête van de FOD Mobiliteit obstakels om het openbaar vervoer te nemen, melden de Sudpresse-kranten woensdag.

De FOD Mobiliteit vroeg tweeduizend Belgen naar obstakels en stimulansen om het openbaar vervoer te nemen. Het panel was representatief voor de Belgische bevolking voor vier kenmerken: gewest van de woonplaats, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De enquête is gepubliceerd op de website van de FOD Mobiliteit.

“Zowel wat betreft trein, tram, bus als metro betreurt een zeer groot percentage van de respondenten dat deze vervoerswijzen niet efficiënt zijn in vergelijking met andere vervoerswijzen en dat de gewenste bestemmingen niet of slecht door het openbaar vervoer worden bediend”, klinkt het in de conclusie van de enquête. Ruim de helft van de bevraagden uit het Vlaams en Waals Gewest ervaart de tijd om met trein, tram, bus te reizen als ontmoedigend. In het Brussels Gewest is dat ongeveer een op de drie. Ruim de helft raakt ontmoedigd omdat hun bestemming niet of slecht bediend is.

“De resultaten van de enquête laten ook zien dat mensen de indruk hebben dat ons openbaar vervoer te duur is, en dit geldt vooral voor de trein”, klinkt het verder. Een kwart van de bevraagden gaf inderdaad aan dat goedkopere of zelfs gratis treinen hen het meest zouden stimuleren om ervan gebruik te maken.

Daarnaast vormt de stiptheid een obstakel, bij ruim de helft om de trein te nemen, bij zes op de tien voor tram, metro of bus. Tot slot speelt ook de veiligheid op het openbaar vervoer een rol. Voor bijna een vrouw op de drie is dat een obstakel om het openbaar vervoer te nemen. Bij de mannen is dat een op de vijf.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent