Veel vragen over efficiëntie van nieuwe regel voor aanwervingen door de stad

Bij gelijke punten geeft Gent de job aan de kandidaat van buitenlandse afkomst

Schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt (Groen) wil dertig procent mensen van buitenlandse afkomst binnen de Gentse stadsdiensten 

Schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt (Groen) wil dertig procent mensen van buitenlandse afkomst binnen de Gentse stadsdiensten ©  DVH

De stad Gent wil dat dertig procent van haar nieuwe aanwervingen mensen met buitenlandse roots zijn. Om dat streefcijfer te halen, zal iemand met buitenlandse roots voorrang krijgen wanneer twee kandidaten voor dezelfde baan dezelfde score behalen. Juridisch lijkt dat waterdicht, maar de vraag is of dit in de praktijk niet meer kwaad dan goed doet. “Ik geloof er niet echt in”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Ofwel selecteer je ernstig en is altijd een kandidaat de betere. Ofwel dient dit om positieve discriminatie goed te praten.”

Hannes Cattebeke en Bert Staes

LEES OOK

Nu in het nieuws