Bij gelijke punten geeft Gent de job aan de kandidaat van buitenlandse afkomst

Veel vragen over efficiëntie van nieuwe regel voor aanwervingen door de stad

Bij gelijke punten geeft Gent de job aan de kandidaat van buitenlandse afkomst

Schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt (Groen) wil dertig procent mensen van buitenlandse afkomst binnen de Gentse stadsdiensten Foto: DVH

Gent -

De stad Gent wil dat dertig procent van haar nieuwe aanwervingen mensen met buitenlandse roots zijn. Om dat streefcijfer te halen, zal iemand met buitenlandse roots voorrang krijgen wanneer twee kandidaten voor dezelfde baan dezelfde score behalen. Juridisch lijkt dat waterdicht, maar de vraag is of dit in de praktijk niet meer kwaad dan goed doet. “Ik geloof er niet echt in”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Ofwel selecteer je ernstig en is altijd een kandidaat de betere. Ofwel dient dit om positieve discriminatie goed te praten.”

Youssef Kobo
De minieme vooruitgang door deze maatregel weegt niet op tegen het ongenoegen die dit zal creëren bij de bredere bevolking.

De nieuwe richtlijn van de Gentse schepen van Personeel Bram Braeckevelt (Groen) roept veel vragen op. Als twee kandidaten bij de stad solliciteren voor dezelfde baan en ze behalen in de examens een gelijke ...

AANGERADEN