Aangeboden door Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Grote Verkeersquiz: “Basisverkeersregels goed gekend, recente wijzigingen minder”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Vlaamse Stichting Verkeerskunde

De basisregels in het verkeer zijn in Vlaanderen goed gekend, maar sommige recente regels of wijzigingen zijn dat veel minder. Dat blijkt uit De Grote Verkeersquiz, die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde dit jaar voor de elfde keer organiseerde. 412.000 personen vulden de quiz volledig in.

De resultaten van de quiz liggen in de lijn van de voorbije edities. Drie van de vijf best beantwoorde vragen gingen over basisregels die essentieel zijn voor de veiligheid. Zo wist 91 procent van de deelnemers dat je een volle witte streep die de rijstroken van elkaar scheidt nooit mag overschrijden. Een even hoog percentage wist dat je bij het links afslaan op een voorrangskruispunt voorrang moet verlenen aan de tegenliggers, en 90 procent antwoordde correct dat je een overweg niet mag oprijden als de rode knipperlichten branden, ook al zijn de slagbomen geopend.

DOE DE TEST. Hoe goed ken jij de nieuwe verkeersregels?

De slechtst beantwoorde vragen hadden betrekking op minder voor de hand liggende of eerder recente verkeersregels. Zo wist slechts 12 procent dat inhalen op een rotonde toegelaten is als er daarvoor voldoende ruimte is, ook al zijn er geen rijstroken afgebakend. Enkele jaren geleden werd de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom in Vlaanderen verlaagd, maar slechts 25 procent bleek te weten dat de limiet op wegen met twee dubbele rijstroken en een vaste middenberm onveranderd is gebleven en 120 kilometer per uur bedraagt.

“Deelnemers kunnen via de quiz hun kennis op een leuke manier bijschaven, want elk jaar zijn er wel enkele wijzigingen in de verkeerswetgeving”, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Ik wil iedereen warm maken om ook volgend jaar weer mee te spelen en in de aanloop daarvan te blijven oefenen.”

Door jvh