Vlaamse regering lanceert Masterplan Toegankelijkheid

Themabeeld ©  DVH

De Vlaamse regering lanceert haar Masterplan Toegankelijkheid. Dat moet haltes aan gemeente- en gewestwegen toegankelijker maken voor mensen met een beperking, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). De Vlaamse regering investeert 23 miljoen euro in het plan.

jvhBron: BELGA

De toegankelijkheidscijfers van alle geïnventariseerde haltes in Vlaanderen zijn niet goed. Slechts 12 procent van de haltes die vandaag worden bediend door het reguliere stads- en streekvervoer, zijn toegankelijk voor personen met een motorische beperking. Met het Masterplan Toegankelijkheid wil minister Peeters een sprong vooruit nemen.

Zo wordt het aantal meer mobiele lijnen gevoelig uitgebreid. De haltes op gewestwegen worden versneld toegankelijk gemaakt voor personen met een motorische of visuele beperking. Daarbij wordt er gestreefd om meer dan 2.000 haltes op gewestwegen bijkomend toegankelijk aan te leggen aan een ritme van 200 haltes per jaar. In 2021 wordt hier 3 miljoen euro voor vrijgemaakt.

In het plan staat ook dat tegen 2030 de helft van de haltes van het kernnet en aanvullend net toegankelijk moeten zijn tegen 2030. Hierdoor zouden ongeveer 70 procent van de reizigers gebruik kunnen maken van een toegankelijke rit. Andere doelstelling is dat alle haltes die opgenomen zijn in een Hoppinpunt (vervoersknooppunt) tegen diezelfde datum autonoom toegankelijk zijn voor personen met een motorische en visuele beperking.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten