Aantal studenten lerarenopleiding gestegen sinds invoering instaptoets

Bron © BELGA

Themabeeld

Sinds de invoering in 2017 van de verplichte, maar niet-bindende instaptoets voor wie zich wil inschrijven in de lerarenopleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs, is het totale aantal studenten er gestegen. De stijging komt evenwel uitsluitend op het conto van de opleiding secundair onderwijs. Het aantal studenten dat in het kleuter- of het lager onderwijs voor de klas wil staan, is gezakt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Met de instaptoets wordt gepeild naar het startniveau van de studenten op het vlak van Nederlands, Frans en wiskunde. Na afloop van de toets krijgt de student een bewijs mee dat hij of zij moet voorleggen bij de inschrijving.

Het aantal studenten dat gestart is met een lerarenopleiding is globaal gestegen sinds de invoering van de instaptoets: van 10.167 in 2017-2018 naar 10.773 in 2019-2020. Achter dat cijfer gaan echter duidelijke verschillen per opleiding schuil: het aantal studenten kleuteronderwijs daalde met 12,2 procent en de studenten lager onderwijs zijn met 6,6 procent minder, terwijl de studenten die een opleiding volgen om in het secundair onderwijs les te geven met 26 procent is gestegen.

Terwijl de gemiddelde scores voor de instaptoetsen Nederlands en wiskunde elk jaar stijgen, is dat niet het geval voor de instaptoets Frans. Met een gemiddelde van 56 procent wordt op de wiskundetoets wel het laagst gescoord.

Vandromme noemt de instaptoets een rijk instrument “dat inzicht geeft in de competenties die iemand al heeft en die hij/zij nog verder dient te ontwikkelen”, echter zonder dat de toegang tot de lerarenopleiding wordt afgesloten. Ze vindt dat de resultaten van de toets nog beter gevaloriseerd moeten worden om studenten van bij de start van hun opleiding nog sterker te maken. Zo zouden er extra vaardigheden getest kunnen worden. “We moeten de goede balans houden tussen het opwaarderen van de opleiding en zorgen dat potentiële studenten niet worden afgeschrikt”, zegt Vandromme.

AANGERADEN
Meest recent